Těžké učení o Boží lásce

Konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby se z Boží milosti uskuteční 25. ledna 2020 v konferenčním sále hotelu Krystal v Praze 6.  

 

Přihlásit se můžete do 19. ledna 2019 (nebo do naplnění kapacity sálu) na našich webových stránkách, písemně či e-mailem. Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, adresu, e-mail a sbor, který navštěvujete, jména dětí a jejich věk (viz dále).

 

Zahájení bude v 9:30 hod. Registrace od 8:30 do 9:20. 


Prosíme vás, abyste přijeli pokud možno včas a pomohli nám tak s hladkým průběhem celé konference. Pokud se přihlásíte na konferenci, ale potom nebudete moci přijet, dejte nám prosím včas vědět. Stejně tak pokud plánujete přijet na konferenci, tak se prosím, řádně přihlašte - pomůžete tak nám i ostatním a jako poděkování obdržíte zdarma knihu Roberta Sheehana Láska Boha Otce. 

 

Místo konference

 

Konferenční sál hotelu Krystal, José Martího 2/407, Praha 6. Z hlavního nádraží ČD se na místo dostanete tramvají č. 26 (směr Divoká Šárka), zastávka u hotelu se jmenuje Nad Džbánem. Je možné jet metrem A na zastávku Nádraží Veleslavín a potom jednu zastávku tramvají (č. 20, 26). Parkování je možné na venkovním parkovišti vedle hotelu nebo v ulicích kolem. Modré zóny jsou placené pouze od pondělí do pátku, v sobotu je parkování zdarma.

 

Mapa: https://mapy.cz/s/2oj3Z

 

Oběd

Naobědvat je možné v hotelu, kde je k dispozici hotelová restaurace. Na recepci je možné zakoupit obložené bagety. Cca 10 minut pěšky od hotelu je McDonald’s a 10 minut autem je obchodní centrum Šestka.

 

Program pro děti

V průběhu dopoledních i odpoledních kázání budeme mít zajištěný program pro děti od 5 do 12 let. 

 

Program konference:

Boží láska - těžké učení o Boží lásce

930-940 Zahájení Daniel Adamovský (Biblický sbor křesťanů Kladno, Reformace.cz) 
940-1020 Bůh je láska  Jaroslav Kernal (Biblická církev Praha, Reformace.cz)
1020-1100 Boží láska zjevená v Kristu Radek Kolařík (Křesťané Kuřim)
1100-1130 přestávka, občerstvení (příležitost k diskuzi)  
1130-1210 Jak se projevuje Boží láska k lidem  Pavel Steiger (Biblická církev Praha, Reformace.cz)
1210-1400 přestávka na oběd a na diskuzi  
1400-1440 Boží láska k církvi a v církvi Zdeněk Karásek (Výuka Bible - Reformovaná církev Liberec)
1440-1520 Boží láska v životě křesťana Jan Suchý (Biblické společenství křesťanů Ústí nad Labem, Poutníkova četba)
1520-1550 přestávka, občerstvení (příležitost k diskuzi)  
1550-1630 Panelová diskuze k tématu konference moderuje Daniel Adamovský
1630-1730 Závěr  

 

Na pokrytí nákladů bude v průběhu konference provedena sbírka.

 

Obsah jednotlivých kázání:

Bůh je láska - Jaroslav Kernal (zpět k programu)

Boží láska patří k nejvíce obdivovaným a opěvovaným vlastnostem, ale současně je jednou z nejméně chápaných Božích vlastností. Je totiž velmi snadné promítat do pochopení Boží lásky naší vlastní zkušenost. Celý svět mluví o lásce. Asi bychom marně hledali jazyk, který nemá slovo pro lásku. A přece je Boží láska úplně jiná, než láska, kterou známe z tohoto světa. 


Jaroslav Kernal 

Starší Biblické církve Praha a šéfredaktor Zápasu o duši. S manželkou Alenou mají dvě dospělé děti. 

 

Boží láska zjevená v Kristu – Radek Kolařík (zpět k programu)

Pokud by se někdo zeptal, jak byla Boží láska zjevená v Kristu, potom bych odpověděl následovně: Bez Kristova vtělení bychom nikdy nemohli být obživeni Duchem. Bez Kristova dokonalého života, bychom nikdy nemohli být spravedlivými. Bez Kristova pozemského ponížení, bychom nikdy nemohli dojít nebeského povýšení. Bez Kristovi zástupné oběti, bychom nikdy nemohli být Božími dětmi. Bez Kristova vzkříšení, bychom nikdy nebyli věčně zproštěni našich vin. Toto je, jakým způsobem byla Boží láska zjevena v Kristu lidem a také některá z témat, kterých se dotkneme v našem kázání.

Radek Kolařík

 

 

Jak se projevuje Boží láska k lidem – Pavel Steiger (zpět k programu)

V úvodu si vysvětlíme, že Boží láska se vztahuje jen na Jeho vyvolený lid, který si zamiloval před založením světa a sám se za něj obětoval. Boží láska mimo Kristův kříž není. Proto naše zamyšlení rozvrhneme do dvou oddílů:

1. Jak se projevuje Boží „láska“, Boží zaopatření, Boží trpělivá snášenlivost, Boží obecná dobrota k lidem, kteří Krista neznají, kteří propadli Božímu hněvu a byli určeni k záhubě (Ř 9,22).

2. Jak se projevuje Boží láska k lidem, kteří Krista znají, které Bůh neurčil k tomu, aby propadli Jeho hněvu, ale aby došli spásy skrze jejich Pána Ježíše Krista (1Te 5,9).

V prvním oddílu vymezíme pojem „Boží obecná dobrota“, která je vesměs teology označována jako „Boží obecná milost“. Vysvětlíme, proč je „Boží obecná dobrota“ podmíněna Kristovým Křížem, přestože neobsahuje Boží lásku, tj. spásnou milost. Dovíme se, že „Boží obecná dobrota“ udržuje svědomí padlého člověka, ovládá a krotí zlo, aby udržela běh tohoto padlého světa, ze kterého si Bůh přitahuje ke Kristu ty, které miluje od věčnosti.

V druhém oddílu ukážeme, že Bůh miluje spásnou láskou pouze svůj lid, který býval rodem věrolomný. Zakončíme veršem:

 

  • Všem vám v Římě [i v tomto sále], kdo jste Bohem milováni a povoláni ke svatosti: milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. (Ř 1,7)

Pavel Steiger  

Původním povoláním inženýr geologického průzkumu. Do svých 49 let pracoval ve Spojených státech a Indonésii pro jednu z největších olejářských společností ARCO, dnes British Petroleum. V roce 1986 začal v Jakartě natáčet křesťanské programy pro Trans World Radio v Monte Carlu. Protože mnoho posluchačů žádalo písemnou podobu těchto pořadů a korespondence se stávala neúnosnou, začal jim spolu s manželkou Klárou v lednu 1989 rozesílat strojopisný malý „samizdat“ Zápas o duši, který se dostával do Československa z Indonésie všemi možnými i nemožnými způsoby. V lednu 1990 zanechal profesionální dráhy a stal se spolu s manželkou rozhlasovým misionářem s HCJB World Radio, dnes HCJB Global. Po dvouletém působení v Quitu, Ekvádoru, a Spojených státech se přestěhovali natrvalo v dubnu 1992, po 23 letech, do Československa. Zde oba připravovali rozhlasové pořady jak pro HCJB tak pro TWR, vydávali časopis Zápas o duši do 99. čísla, různé knihy, překládali, vyučovali, mluvili na konferencích… Pavel a Klára spolupracují na založení nového sboru Biblická církev Praha.

 

Boží láska k církvi a v církvi - Zdeněk Karásek (zpět k programu)

V Písmu je různými obrazy popsáno, co je církev. Jeden z obrazů přirovnává církev k nevěstě. Tato přednáška se bude soustředit na zvláštní lásku Ženicha, Pána Ježíše Krista, ke své milované nevěstě církvi. Bude definováno, co to je Kristova láska, jak se projevuje a jaké překážky mohou Jeho lásce bránit.

Druhá část přednášky se bude soustředit na lásku v místní církvi, tj. uvnitř viditelného společenství věřících. Budou popsány charakteristiky bratrské lásky, které budou doplněny praktickými příklady. Bude vysvětleno, jak se Kristova láska promítá do života členů církve a že Jeho láska je nezbytná pro život a růst církve.

Zdeněk Karásek

Zdeněk Karásek, povoláním stavební inženýr. Po studiu emigroval z důvodu hledání pravdy do Německa  v roce 1982. Jeho profesí byla a je záchrana a obnova poničených a zchátralých budov.

Postojem do svých 32 let byl přesvědčeným ateistou a evolucionistou. Potom Božím řízením skrze přednášky o kreaci opustil evoluci a následně díky své učitelce angličtiny uvěřil v Ježíše Krista.

Hledanou pravdu tak nalezl a Angličanku Nicolu si ihned potom v roce 1988 vzal za manželku. Pak spolu sloužili v mnichovském sboru a byli silně zapojeni do misijní práce sboru v Československu.

Touha evangelizovat Čechy přímo je přivedla z Mnichova do Liberce, kde působí již 20 let. Mají čtyři syny a Veroniku, kteří všichni vyznávají a následují Ježíše Krista.

K jeho stavebnímu povolání mu bylo přidáno povolání  zachraňovat a obnovovat zchátralé lidské duše skrze kázání Božího slova.

S podporou své ženy Nicoly v Liberci založil a vede Reformovanou církev, známou také jako Výuka Bible.

 

Boží láska v životě křesťana - Jan Suchý (zpět k programu)

Je Boží láska v životě křesťana pocit nebo pravda, o kterou se může opřít? Jaké jsou důsledky přítomnosti Boží lásky v křesťanově životě? A co když mi tato láska tak nějak chybí?

Nechejme dopadnout světlo Písma do našeho porozumění důsledkům Boží lásky. Věřím, že uvidíme její sílu, jak prostupuje cele nové stvoření a skrze své budující účinky činí z duchovně neplodných hříšníků věrné a odvážné následovníky Ježíše Krista. 

Jan Suchý

Starší církve Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem a předseda zapsaného spolku Poutníkova četba, jež vydává knihy, které nechávají promluvit Bibli. Jan je povoláním inženýrský geolog, kterému Pán v roce 1996 daroval milost pokání a víry. V letech 1998-1999 studoval na Biblické škole teologie v Anglii. Spolu s manželkou Ivou vychovávají čtyři děti ve věku 7-18 let.