V příloze přikládáme detailní rozbor a stanovisko k oznámení zakladatele církve Slovo života, Ulfa Ekmana o tom, že přestupuje do katolické církve. Autorem rozboru je pastor Nezávisleho kresťanskeho zhromaždenia v Bratislavě Ján Šichula. 

S autorovými závěry se cele ztotožňujeme.

redakce Reformace.cz