Název Autor Poznámka Zápas o dušiseřadit sestupně Reformace
Příprava kázání Snaha Reformace č. 15
Vítězství skrze kříž (Ko 2,11-15) Jaroslav Kernal Reformace č. 43
Smlouvy ve Starém zákoně (3) Richard L. Pratt (mp3)
Efezským 4,1-10 Scott Gilchrist (mp3)
Nadřazenost evangelia (Ga 2,6-10) Jaroslav Kernal
Pokušení - jeho zdroj, vliv a příčiny (Jk 1,13-15) Steven Cole Reformace č. 6
Boží milost Arthur W. Pink Reformace č. 71
Motivace pro nový rok Paul Tautges Reformace č. 32
Duch v Janových spisech - J 16, J 20, 1J 2 (16) Don Carson (mp3)
Kdo je Bůh (1) Pavel Steiger
Genesis 12-14 (9) Ronnie Stevens (mp3)
Teologie Nového zákona - Galatským III. (8) Reggie M. Kidd (mp3)
Jakub 4, 1-10 (11) Rick Bourque (mp3)
4. Vyvolení z milosti | 2019 Aleš Novotný (mp3)
Lukášovo evangelium - úvod (1) Scott Gilchrist (mp3)
Křesťané v sovětském režimu: 1917 – 1941 III. (08) Meic Pearse (mp3)
Král objeven a hned ohrožen (Mt 2,1-23) Charles Haddon Spurgeon Reformace č. 42
Jan 1,51-2,25 (4) Ronnie Stevens (mp3)
Výzva k duchovnímu rozlišování 1 - Nebezpečné doktríny Justin Peters (video)
Večeře Páně (24) Alois Adlof
Jistě to byl syn Boží (Mk 15,37-39) Alois Adlof Reformace č. 35
Pozadí reformace, Martin Luther - 1. část (16) Donald Fortson (mp3)
6. Boží dobrota (& lidská zkaženost) | 2014 Jaroslav Kernal (mp3)
Osm věcí, které by nás měl koronavirus naučit Mark Oden Reformace č. 69
Spasení je zadarmo Charles Haddon Spurgeon Reformace č. 50
Vzhůru k nebesům (7) Elizabeth Prentissová Reformace č. 30
Fyzické narození – duchovní narození John Samson Reformace č. 17
Velikonoce - Vzkříšení PJK (1) Pavel Steiger
Pět vážných ponaučení plynoucích z pádu kdysi obdivovaného evangelikálního vedoucího Jim Newheiser Reformace č. 64
1. Petrův 3,7-12 (15) Scott Gilchrist (mp3)
Když bůh spí... Jaroslav Kernal Reformace č. 11
Učení o člověku - Svobodná vůle Richard C. Gamble (mp3)
Laskavý pastýř (Tt 1,7-8) III. Jaroslav Kernal Reformace č. 40
Přehled řecké filozofie I. (4) Michael Payne (mp3)
3. TNS a Dispenzační teologie Volker Geoff (mp3)
Reformace č. 6 Jaroslav Kernal Reformace č. 6
Reformace č. 60 redakce Reformace č. 60
Stvoření II. (2) Hector Morrison (mp3)
Vzhůru k nebesům (10) Elizabeth Prentissová Reformace č. 33
Vzhůru k nebesům (1) Elizabeth Prentissová Reformace č. 24
Klamavost hříchu Archibald G. Brown Reformace č. 73
Co je tajemstvím pro Vaši dobrou fyzičku? John Blanchard (video)
1. Výlučnost Krista ve všem, co jest | 2017 Jan Suchý (video)
Bible v proměnách času Klára Steigerová
Reformace č. 21
A zdá se, že to nikoho netrápí! A. W. Tozer Reformace č. 67
Nebral Boží slovo vážně Jaroslav Kernal Reformace č. 1
1 Te 1,1-3 (1) Scott Gilchrist (mp3)
Reformace č. 49 redakce Reformace č. 49
Spásná víra – skutečnost nebo falešná naděje I. (Jk 2,14-19) Steven Cole Reformace č. 15
Reformace č. 43 redakce Reformace č. 43
Smlouvy ve Starém zákoně (2) Richard L. Pratt (mp3)
Zachování pravdy evangelia (Ga 2,1-5) Jaroslav Kernal
Skutky 9,17-10,23 (8) Ronnie Stevens (mp3)
Národe český! Arthur Clark Reformace č. 6
Modlitba - nejzanedbávanější povinnost John Charles Ryle Reformace č. 71
Římanům - úvod a přehled (1) William Barcley (mp3)
Reformace č. 32
Duch v Janových spisech - J 14-16 II. (15) Don Carson (mp3)
Jako za dnů Noe Primas
Zápas o duši č. 131
Genesis 8-12 (8) Ronnie Stevens (mp3)
Teologie Nového zákona - Galatským II. (7) Reggie M. Kidd (mp3)
Jakub 3, 13-18-část 2 (10) Rick Bourque (mp3)
3. Zákon & milost | 2019 Jaroslav Kernal (mp3)
Stvoření - Adam jako kněz (12) Hector Morrison (mp3)
Křesťané v sovětském režimu: 1917 – 1941 II. (07) Meic Pearse (mp3)
Reformace č. 42 redakce Reformace č. 42
Jan 1,14-51 (3) Ronnie Stevens (mp3)
Začátky svobodné reformované církve ve Strměchách Alois Adlof
PF 2013
Malý bůh velkého Člověka Jaroslav Kernal Reformace č. 35
Středověká teologie - 2. část (15) Donald Fortson (mp3)
5. Boží svrchovanost & lidská omezenost | 2014 Radek Kolařík (mp3)
Jákob je podveden (Gn 29,1-29) Jaroslav Kernal Reformace č. 69
Nová milost a zaslíbení (Gn 13,5-18) Jaroslav Kernal Reformace č. 50
Týraní pastoři (5) Todd Pruitt Reformace č. 30
Reformace č. 17 redakce Reformace č. 17
Ježíšovo panenské početí (4) Pavel Steiger
1. Petrův 2,21 - 3,6 (14) Scott Gilchrist (mp3)
Učení o člověku - Adam a Eva Richard C. Gamble (mp3)
Přebohatá svrchovaná milost James Smith Reformace č. 11
Učení o člověku - Lidstvo po pádu Richard C. Gamble (mp3)
Svědectví o Kristu (J 3,11-12) Arthur Pink Reformace č. 40
Epocha bohů (3) Michael Payne (mp3)
1. Co je Teologie Nové smlouvy Volker Geoff (mp3)
Reformace č. 5 Jaroslav Kernal Reformace č. 5
Reformace č. 60
Úvod a stvoření I. (1) Hector Morrison (mp3)
Umění aplikace textu v kázání Jeramie Rinne Reformace č. 33
Hlubší uzdravení (Joni Eareckson-Tada) Joni Eareckson-Tada Reformace č. 24
Zlomen Bohem (Gn 32,1-33) Jaroslav Kernal Reformace č. 73
Jak přimět neaktivní členy sboru k tomu, aby se více zapojovali? Todd Dick (video)
Apoštolští otcové a apologetové (2) Donald Fortson (mp3)
Člověk není Bůh - Zimní konference 2014
Reformace č. 67 redakce Reformace č. 67
Reformace č. 0 redakce Reformace č. 0
Reformace č. 49
Boží království ve Starém zákoně (15) Richard L. Pratt (mp3)
Otroctví hříchu 3 Jan Kalvín Reformace č. 15
Reformace č. 43
Smlouvy ve Starém zákoně (1) Richard L. Pratt (mp3)
Efezským 3,14-21 Scott Gilchrist (mp3)
… a děkovali za mne Bohu (Ga 1,16-24) Jaroslav Kernal
Skutky 8,1-9,16 (7) Ronnie Stevens (mp3)
Mt 5,1-2 Úvod ke Kázání na hoře (1) James Young (mp3)
Reformace č. 32 redakce Reformace č. 32
Duch v Janových spisech - J 14-16 I. (14) Don Carson (mp3)
Je Bůh (1) Pavel Steiger
Zimní konference 2017
Bible a buddhismus (5) Pavel Steiger
Teologie Nového zákona - Galatským I. (6) Reggie M. Kidd (mp3)
Jakub 3,l3-18 (9) Rick Bourque (mp3)
2. Proč potřebujeme milost | 2019 Pavel Steiger (mp3)
Stvoření - Eden jako chrám (11) Hector Morrison (mp3)
Křesťané v sovětském režimu: 1917 – 1941 I. (06) Meic Pearse (mp3)
Reformace č. 42
Jan 1,1-14 (2) Ronnie Stevens (mp3)
Vzhůru k nebesům (2) Elizabeth Prentissová Reformace č. 25
Reformace č. 9
Reformace č. 35
Středověká teologie - 1. část (14) Donald Fortson (mp3)
4. Boží spravedlnost & lidská nespravedlnost | 2014 Ján Šichula (mp3)
Nejvyšší vrcholek víry (Žd 11,17-19; Gn 22,1-18) Steven Cole Reformace č. 69
Kotva pro vaši duši (Žd 6,13-20) Steven Cole Reformace č. 50
Prozřetelnost je pozoruhodná (Phil Johnson) Phil Johnson Reformace č. 30
03 Bez Adama není Krista Peter Vajda (video)
Ježíšovo panenské početí (3) Pavel Steiger
1. Petrův 2,11-20 (13) Scott Gilchrist (mp3)
Učení o Písmu - Neomylnost a bezchybnost Nového zákona Richard C. Gamble (mp3)
Reformace č. 11 redakce Reformace č. 11
Učení o člověku - Pád Richard C. Gamble (mp3)
Znamení skonání věků (Mt 24,3-14) Charles Haddon Spurgeon Reformace č. 40
Čtyři epochy filozofie (2) Michael Payne (mp3)
Budeš trpět - John Piper John Piper (video)
Mt 6,14-15 Odpuštění (13) James Young (mp3)
Kalvín a zakládání sborů Frank A. James III (mp3) Reformace č. 33
Problematika cessationismu (Tom Pennington) Tom Pennington Reformace č. 24
Víra, která vítězí a obrací (Žd 11,30-31) Steven Cole Reformace č. 73
Jak přimět neaktivní členy sboru k tomu, aby se více zapojovali? John Blanchard (video)
Dějiny dogmatu - úvod (1) Donald Fortson (mp3)
PF 2014
Zápas o duši č. 143
Reformace č. 1 redakce Reformace č. 1
Reformace č. 48
Boží království ve Starém zákoně (14) Richard L. Pratt (mp3)
Boží soudy Jaroslav Kernal Reformace č. 15
Zimní konference 2016
Boží království ve Starém zákoně (16) Richard L. Pratt (mp3)
Nádhera Boží milosti (Ga 1,13-16) Jaroslav Kernal

Stránky