Ve dnech 28.-30. srpna pořádají v Žilině občanská sdružení SOLAS a TEMELIOS křesťanskou konferenci na téma „Stvoření a současná věda“.

Současná věda, především v oblasti biologie, genetiky a biochemie, přinesla mnohé objevy a poznatky, které jednoznačně poukazují na dílo Stvořitele a potvrzují biblickou výpověď o stvoření.

 

Konference přestaví některé z těchto poznatků ve světle svědectví Písma a to ve formě, která bude srozumitelná široké veřejnosti.

– redakce –

„Stvorenie a súčasná veda“

Bolo to v apríli roku 2006, kedy sme prvýkrát na Slovensku mali možnosť prijať úžitok z obsažných prednášok prof. Andyho McIntosha. Využívam túto príležitosť, aby som vás s nemalou radosťou informoval o tom, že tento rok prof. McIntosh opäť navštívi Slovensko, pričom poslúži ako hlavný rečník na konferencii „Stvorenie a súčasná veda“. Všetkých účastníkov čaká bohatý program, popri prof. Andym McIntoshovi vystúpia i viacerí domáci prednášatelia.

Výber z programu

  • Čo je veda? – úvod do tematiky
  • Biblický pohľad na vedu
  • Skameneliny, dinosaury a Biblia
  • Zložitosť lietania
  • Dizajn, termodynamika a informácia
  • Veda a viera ako presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia
  • Živé organizmy svedčia o Stvoriteľovi

Prihlasovanie na konferenciu

Prihlášky posielajte na poštovú adresu: SOLAS, Smreková 11, 010 07 Žilina 7, alebo na e-mailovú adresu solas@solas.sk. Môžete použiť i webový formulár na www.solas.sk.

– Ján Šichula –