Obětování Izáka - Gn 22,1-24 (mp3) Jaroslav Kernal
O Boží věrnosti - Gn 21,1-34 (mp3) Jaroslav Kernal
Prorok - recidivista - Gn 20,1-18 (mp3) Jaroslav Kernal
Dlouhá chapadla hříchu - Gn 19,23-38 (mp3) Jaroslav Kernal
Vyjděte z místa zkázy - Gn 19,1-26 (mp3) Jaroslav Kernal
Když se Boží přítel modlí - Gn 18,16-33 (mp3) Jaroslav Kernal
Zaslíbení syna - Gn 18,1-15 (mp3) Jaroslav Kernal
Znamení smlouvy - Gn 17,1-27 (mp3) Jaroslav Kernal
Všemohoucí Bůh - Gn 17,1 (mp3) Jaroslav Kernal
Pozor na zkratky! - Gn 16,1-16 (mp3) Jaroslav Kernal
Smlouva krve - Gn 15,1-21 (mp3) Jaroslav Kernal
Dva králové - dva světy - Gn 14,1-24 (mp3) Jaroslav Kernal
Nová milost a zaslíbení - Gn 13,5-18 (mp3) Jaroslav Kernal
Co kdo zaseje, to také sklidí! - Gn 12,10-13,4 (mp3) Jaroslav Kernal
Jdi vírou! - Gn 11,10-12,9 (mp3) Jaroslav Kernal
Pamatuj na svého Stvořitele! - Gn 1-11 (mp3) Jaroslav Kernal
Věž do nebe - Gn 11,1-9 (mp3) Jan Suchý
Z nich pochází všechny národy země - Gn 10,1-32 (mp3) Jan Suchý
Nové začátky - Gn 9,1-29 (mp3) Jan Suchý
Nová smlouva s člověkem - Gn 8,1-22 (mp3) Jan Suchý
A přišla potopa a zahubila všechny - Gn 7,1-24 (mp3) Jan Suchý
Příprava na záchranu - Gn 6,1-22 (mp3) Jan Suchý
Naplňte zemi! - Gn 5,1-32 (mp3) Jan Suchý
Expanze hříchu a projevy milosti - Gn 4,1-26 (mp3) Jan Suchý
O původu hříchu - Gn 3,1-24 (mp3) Jan Suchý
Bůh, který nás obdarovává - Gn 2,1-15 (mp3) Jan Suchý
Na počátku Bůh ... - Gn 1,1-31 (mp3) Jan Suchý
Jak přistupovat ke knize Genesis (mp3) Jan Suchý
Genesis 1 (1) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 1-2 (2) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 2 (3) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 2-3 (4) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 3 (5) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 3-4 (6) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 4-8 (7) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 8-12 (8) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 12-14 (9) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 14-15 (10) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 15-18 (11) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 19 (12) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 19-22 (13) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 22-27 (14) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 27-30 (15) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 30-32 (16) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 32-37 (17) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 37-39 (18) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 40-41 (19) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 42-50 (20) (mp3) Ronnie Stevens