Reformace č. 40 Důležité

Reformace č. 40

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO


 

„Měřicí provazce mi padly v kraji blaha, moje dědictví je velkolepé!“ (Ž 16,6)

Člověk snadno polyká nápoj z hořkých bylin, následujeme-li po něm tak chutný „pokrm, kterýž svět nezná.“ Láska našeho Otce je jako med na konci každé metly a ona mění kámen v chléb, vodu ve víno a údolí soužení v bránu naděje. Jeho láska dokáže to, že i největší zlo pro nás prostě neexistuje a mění poušť našeho života v zahradu. Jsme-li pro Krista křižováni, cítíme, že jsme s Ním v ráji. Kdo by chtěl utíkat před povinností, je-li tato spojena s takovou úlevou? Kdo by nechtěl raději kráčet v pravdě, než být veden světskou moudrostí k nejistému vysvobození, má-li tak posilující podporu?

Timothy Cruso (1656-1697)


 

e-kniha

Věříš v pravého Krista?

nothing

Zápas o duši č. 125

Reformace.cz

 Pro církev reformovanou a stále se reformující.  

Zápas o duši č. 125

Je skutečně tím, co nás rozděluje osoba Jana z Husince?

Motto: Protož, věrný křesťane, hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, jenž jest odloučení věčné od milosti Boží… (Výklad víry 1412)

Ďáblova misie prostřednictvím zábavy

Úloha Církve - zábava nebo evangelizace?

Každá doba si žádá své vlastní svědectví. Aby byl strážný shledán věrným svému Pánu a městu svého Boha, musí si pečlivě všímat znamení časů a podle toho klást na své svědectví důraz. Co se týče svědectví pro dnešní dobu, nemůže být pochyb. V táboře, jehož členové prohlašují, že patří Pánu, se vyskytuje zlo tak hrubé, tak nestoudné ve své opovážlivosti, že i duchovní muži s tím nejslabším zrakem si ho mohou jen stěží nevšimnout. Během několika posledních let se vyvinulo abnormální, pro zlo nevídanou rychlostí. Působilo jako kvásek, dokud neprokvasilo celé těsto.

Historie o těžkých protivenstvích církve české

Poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstíSumma historie o protivenstvích církve české, hned od počátku jejiho na víru křesťanskou obrácení (to jest od léta 894. až do léta 1632.) zběhlých.

Knihou krve a slzí, bolu a hoře, bylo by lze věru nazvati truchlivou tuto knížku o českých mučednících evangelia. Jsou v ní místa, bylo pěkně pověděno, při nichž se sevře bolem každé české srdce. Jsouť jejím předním obsahem nevýslovné hrůzy Bílé hory a je psána bratrskými vyhnanci v dvanáctém roce po neblahém 8. listopadu 1620.

Přihlásit se k odběru Reformace.cz RSS