Nepřehlédněte

 • Pavel ve svém listu od samotného začátku vyzdvihuje evangelium Kristovo o spasení z pouhé milosti, jenom skrze víru v samotného Krista. Cokoliv jiného nelze nazvat evangeliem, není to evangelium. Jenom evangelium zachraňuje, jenom evangelium proměňuje a posvěcuje, jenom evangelium má moc učinit z otroků hříchu svaté. 

Zápas o duši

Jak povzbuzovat děti, aby poznaly cenu církve?
Dnes večer jsme měli v naší domácí skupince zajímavou, možná i emocionálně náročnou diskusi. Poslední měsíce jsme se zabývali závazkem členství v...
Proč Parabible není můj šálek kávy
Asi jen málokterému křesťanovi v české kotlině unikl pojem Parabible. Jedná se o nejnovější překladatelský kousek z dílny hlavního...
Proč a jak sloužit v církvi
Napoleon kdysi ukázal svým mužům na mapě Čínu a prohlásil: „Tady leží spící obr. Jestli se někdy probudí, nic ho nezastaví!“ Podobně církev někdy...
Vděčnost za všech okolností
Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. (1Te 5,18)Boží požehnání je pro nás samozřejmostDr. Martin Luther...
Vyspal jsem se se svou dívkou – Co teď?
Jeden přítel z podcastu, který si přeje zůstat v anonymitě, mi píše: „Zdravím, pastore Johne, jsem posluchač ze Středního východu. Před dvěma dny...
O usmrcování sexuálního hříchu
Téma usmrcování sexuálního hříchu pochází z knihy Johna Owena, který napsal: „Usmrcujte hřích, nebo vás usmrtí.“ Owen byl inspirován slovy...
Deset věcí, které je třeba probrat, než se vezmete
Někteří lidé se vezmou příliš brzy. Sotva se na první pohled zamilují a rozvíří se  v nich romantické city, už plánují svatbu, vyměňují si...
Praktické důsledky milosti (Ž 51)
Kázání ze Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby 2019Křesťané občas chápou každodenní projevy Boží milosti ve svých životech hůře než...
Šest způsobů, jak poznat, jestli máte raději sebe než Boha
Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. (L 9,23)Různí služebníci vám budou povídat o tom, jak ohavné a...

Reformace

 • Na čem stojí římskokatolické uctívání Marie?
  Tentokrát půjde o spíše osobní pokračování článku ze série Vatican Files. Tento díl je založený na několika pozorováních, která jsem učinil za posledních dvanáct měsíců. Poté, co jsem napsal knihu o Marii (Leonardo De Chirico: A Christian's Pocket Guide to Mary; Mother of God?, Christian Focus, 2017), věděl jsem, že ji budu představovat před různými posluchači a diskutovat o jejím obsahu s řadou římských katolických teologů v Itálii. Knihy jsou důležitým nástrojem pro dialog, a tak jsem byl...
 • Poučení od Izáka (Gn 26,1-35)
  Pokoj vám a milost, milovaní svatí, milé sestry, milí bratři, milí přátelé. Otevíráme dnes další kapitolu knihy Genesis – jedinou kapitolu, která je cele věnovaná Abrahamovu synu zaslíbení Izákovi. Mezi svým otcem Abrahamem a svým synem Jákobem Izák trochu zaniká, ustupuje do pozadí. Přestože žil déle než Abraham i Jákob, je mu věnováno nejméně místa. V galerii svědků víry (Žd 11), je Izákovi věnován pouze jeden verš:Izák věřil, a proto Jákobovi a Ezauovi dal požehnání v pohledu do...
 • Víra, která unikne před nadcházejícím soudem (Žd 11,7)
  Tento týden opustily statisíce lidí žijících podél pobřeží Mexického zálivu své domovy. Všichni prchali, aby si zachránili život před hurikánem Ivan směřujícím do vnitrozemí Spojených států. Ve středu jsem se v ranních zprávách doslechl, že kvůli tisícům prchajících prohlásil stát Alabama čtyřproudovou mezistátní dálnici číslo 65 za jednosměrnou silnici vedoucí na sever. Bylo by báječné, kdyby lidé reagovali na Boží varování před budoucím soudem se stejnou horlivostí! Bible se o hrozbě soudu...
 • Základem zbožnosti je podřízenost
  Pavel ukazuje Titovi, jak se bude projevovat zdravé učení:Ty však mluv, co odpovídá zdravému učení. (Tt 2,1)Učení a jednání jdou ruku v ruce. Křesťané na Krétě, kde Titus zůstal, aby dal do pořádku, co ještě zbývalo, se svými životy ničím nelišili od pohanů, mezi nimiž žili. Pavel jim říká, že to ve skutečnosti ukazuje, čemu doopravdy věří – jestliže žijí jako pohané, mluví jako pohané a jednají jako pohané, neznamená to nic jiného, než že věří stejným věcem, jakým věří pohané. Jejich víra...
 • Kristovo panování
  ... Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích... (1Pt 3,15)Z hlediska kontextu je velmi nápadné, že Duch svatý přiměl právě Petra k napsání těchto slov. Poté se jeho srdce nepochybně naplnilo smutkem a hlubokou lítostí. Říká: „Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá.“ (v. 14). Při jedné nezapomenutelné příležitosti dostal strach z hříšníků. V Pilátově paláci ho strach z člověka přivedl do pasti. Ale v našem textu nám...
 • Můžete klidně zahodit svou Bibli!
  Hadi, plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu? (Mt 23,33)Je peklo skutečné? Záleží pouze na jediném: „Co učí Slovo Boží?“Věříte Bibli? S tím stojí a padá otázka, zda je peklo skutečné a opravdové.Peklo je stejně opravdové jako nebe, stejně opravdové jako skutečnost, že Kristus zemřel na kříži. Nevěřte peklu a rozpojíte, rozložíte a uvolníte všechno v Písmu. Nevěřte peklu a můžete klidně zahodit svou Bibli!Od názoru „bez pekla“ k názoru „žádný bůh“ je jen krůček!Věříte Bibli? S ...

Teologie

 • Synové a dědicové (Ga 4,1-11)
  Pavel ve svém listu od samotného začátku vyzdvihuje evangelium Kristovo o spasení z pouhé milosti, jenom skrze víru v samotného Krista. Cokoliv jiného nelze nazvat evangeliem, není to evangelium. Jenom evangelium zachraňuje, jenom evangelium proměňuje a posvěcuje, jenom evangelium má moc...
 • Kristova modlitba za jeho děti
  Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. (J 17,15)Tato Kristova modlitba je převzácným údělem pro všechny skutečné věřící, a to z jednoho prostého důvodu, že totiž každý z nich v ní má svůj nezcizitelný podíl.Každý jeden z nás, mí milovaní, by si měl uvědomit, když...
 • Požehnané důsledky víry (Ga 3,26-29)
  Před námi je další oddíl z Pavlova listu církvím v Galacii (Ga 3,15-29). Pavel tímto dopisem řešil problém, který se vyskytl v církvích v Galacii. Přišli tam falešní učitelé, kteří hlásali falešné evangelium. Tvrdili, že k víře v Pána Ježíše Krista je nutné přidat...