Začali jste žít z Ducha svatého (Ga 3,1-5) Jaroslav Kernal
Zákon nemůže dát spravedlnost (Ga 2,21) Jaroslav Kernal
Ukřižován spolu s Kristem (Ga 2,19-20) Jaroslav Kernal
… abych živ byl Bohu (Ga 2,17-19) Jaroslav Kernal
Jedině vírou (Ga 2,15-16) Jaroslav Kernal
Autorita evangelia (Ga 2,11-14) Jaroslav Kernal
Nadřazenost evangelia (Ga 2,6-10) Jaroslav Kernal
Zachování pravdy evangelia (Ga 2,1-5) Jaroslav Kernal
… a děkovali za mne Bohu (Ga 1,16-24) Jaroslav Kernal
Nádhera Boží milosti (Ga 1,13-16) Jaroslav Kernal
Zjevené evangelium (Ga 1,10-12) Jaroslav Kernal
Budiž proklet! (Ga 1,8-9) Jaroslav Kernal
Jiné evangelium není! (Ga 1,7) Jaroslav Kernal
Rychle se odvracíte! (Ga 1,6) Jaroslav Kernal
Zachraňující moc evangelia (Ga 1,3-5) Jaroslav Kernal
Církvím v Galacii (Ga 1,1-2) Jaroslav Kernal
Potřeba a nutnost výkladového kázání Derek Thomas
Proč výkladové kázání? Phil Newton
Ochrana sboru v jednom kroku Tim Challies
Proč se někteří kazatelé zlepšují, a jiní ne Hershael York
Nenahraditelnost kázání Jaroslav Kernal
Výjimečnost kázání Jaroslav Kernal
Příprava kázání Snaha
Opravdové kázání Jim Elliff
Pověření vyplývající z bezchybnosti Bible: Výkladové kázání John MacArthur
Co se stalo s výkladovým kázáním? (mp3) Matt Waymeyer
V jakém stavu je dnes kázání? Albert Mohler
Pýcha za kazatelnou Paul Tripp
Zlaté tele evangelikálů Conrad Pomeroy
Proč je Bůh oslavován především výkladovým kázáním? John Piper
Co se stalo s výkladovým kázáním? Matt Waymeyer
Klaun za kazatelnou Jeremy Walker
Jaké místo mají v evangelizaci scénky a další zábavné prvky? (video) John Blanchard, Todd Dick
Je v kázání místo na osobní zkušenosti? (video) John Blanchard, Todd Dick
Je dobré kázat tématicky? (video) John Blanchard, Todd Dick
Dostatečnost Písma v kázání (video) Lance Roberts
Moudrá rada pro kazatele www.gracegem.org
Odevzdáni modlitbě Robert Strivens
Cíl kázání - Boží sláva John Piper
Duch svatý a kázání Pavel Škrobák
Výkladové kázání - má vůbec nějaké opodstatnění? Jaroslav Kernal