Slouží již 14 let jako misionář v Chorvatsku. Je kazatelem sboru v severní části Chorvatska a zároveň zakládá sbor ve Slovinsku. Plnočasově pracuje jako učitel na Theological Bible Academy, je hostujícím řečníkem ve sborech a na konferencích po celé bývalé Jugoslávii. S manželku Lynn jsou 19 let a mají 3 děti.

Co je tajemstvím pro Vaši dobrou fyzičku? (video) John Blanchard, Todd Dick
Jak přimět neaktivní členy sboru k tomu, aby se více zapojovali? (video) John Blanchard, Todd Dick
Jaké místo mají v evangelizaci scénky a další zábavné prvky? (video) John Blanchard, Todd Dick
Biblické poradenství a psychologie? (video) John Blanchard, Todd Dick
Nezávislé sbory, denominace a ekumena? (video) John Blanchard, Todd Dick
Je v kázání místo na osobní zkušenosti? (video) John Blanchard, Todd Dick
Je dobré kázat tématicky? (video) John Blanchard, Todd Dick
Odkud pochází morálka a etika? (video) John Blanchard, Todd Dick
Jak chápete jistotu spasení? (video) John Blanchard, Todd Dick
Dostatečnost Písma v poradenství (video) Todd Dick
Dostatečnost Písma v posvěcování (video) Todd Dick
Dostatečnost Písma (video) Todd Dick