Časopis Zápas o duši je mezidenominační čtvrtletník zaměřený na budování teologických základů čtenářů. Sleduje nejrůznější církevní směry, dění v církvích a odpovídá na dotazy čtenářů. Nevyhýbá se ani kontroverzním tématům. Cílem časopisu je probudit vážný zájem o biblickou tématiku. Časopis je zasílán zdarma a jeho vydávání je financováno z dobrovolných darů čtenářů. Pokud máte zájem o odběr tištěné podoby časopisu, kontaktujte nás na emailu: zapasodusi@gmail.com.

Časopis můžete pohodlně číst přímo na webových stránkách - vyberte si číslo v knihovničce níže (po kliknutí na časopis klikněte na "View") a otevřete si ho v novém okně ("Open in new window").

Jednotlivá čísla časopisu si můžete stáhnout do svého počítače ve formátu pdf kliknutím na obrázek nebo si je po článcích přečíst zde.

Nediv se, že jsemti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane kamchce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha. (J 3,7–8)


 

Stránky