1. Námitky proti Sola Scriptura (Jaroslav Kernal)

2. Sola Scriptura & spasení (Lance Roberts)

3. Sola Scriptura & církev (Jan Suchý)

4. Sola Scriptura & Kristus (Ján Šichula)

5. Sola Scriptura & praktický křesťanský život (Pavel Steiger)

6. Sola Scriptura & současné trendy (Panelová diskuze)