01 Co je novozákonní církev? | Jan Suchý

Úloha církve ve světě | Pavel Steiger

Biblické vedení církve | Aleš Novotný

Co to znamená být součástí církve | Daniel Adamovský

Založení nového sboru | Jaroslav Kernal

06 Otázky a odpovědi | Zimní konference 2018