Prohlašujeme, že osoba a dílo Ježíše Krista je hlavním poselstvím celé Bible. Popíráme správnost každé metody výkladu Písma, která odmítá nebo zastírá kristocentrické zaměření Písma. (Chicagské prohlášení o biblické hermeneutice, článek III)

Hermeneutika je nauka o metodách správného chápání a výkladu textů, zejména náboženských, právních a filosofických. (Wikipedie)

Výlučnost Krista ve vztahu k Písmu | Pavel Steiger (Zimní konference 2017) (video) Pavel Steiger
2 - Výlučnost Krista ve vztahu k Písmu (mp3) Pavel Steiger
Bitzer byl bankéř! John Piper
Pět omylů, které plynou z vynechání Krista John Hendryx
Reformační hermeneutika: gramatická, historická a kristocentrická Nathan Pitchford
Rozlišuj, nebo zemřeš! Aleš Novotný
Výzva k duchovnímu rozlišování 3 - Bolest z uzdravení (video) Justin Peters
Kontext, kontext, kontext! Jaroslav Kernal
Dávejte pozor na to, co slyšíte Jaroslav Kernal
Hlubší proniknutí do Božího slova (mp3) Dennis McBride
Kdo je kazatel pravdy? Jaroslav Kernal
Je v kázání místo na osobní zkušenosti? (video) John Blanchard, Todd Dick
Je dobré kázat tématicky? (video) John Blanchard, Todd Dick
Hlubší proniknutí do Božího slova Dennis McBride
Výkladové kázání - má vůbec nějaké opodstatnění? Jaroslav Kernal
Co znamená slovo biblický? Jan Hábl
Doslovný nebo obrazný výklad Bible (1) (mp3) Pavel Steiger
Doslovný nebo obrazný výklad Bible? (1) Pavel Steiger
Tři nejčastější chyby (2) (mp3) Pavel Steiger
Tři nejčastější chyby (2) Pavel Steiger
Pět zásad (3) (mp3) Pavel Steiger
Pět zásad (3) Pavel Steiger
Úloha Ducha (4) (mp3) Pavel Steiger
Úloha Ducha (4) Pavel Steiger
Interpretace - výklad Bible (5) (mp3) Pavel Steiger
Interpretace - výklad Bible (5) Pavel Steiger
Liberalismus versus fundamentalismus Pavel Steiger
Nepravdivé výroky Pavel Steiger