Mnohokrát jsem slyšel citovat biblické verše, kterým lidé věří jen proto, že jsou v bibli. Vše, co stojí v bibli, je pravda, ale ne všechny výroky jsou pravdivé.

Když si Židé předvolali Ježíšem uzdraveného slepce na kobereček a vyzvídali kdo mu vrátil zrak, odpověděl:

  • "Víme, že hříšníky Bůh neslyší, slyší však toho, kdo ho ctí a činí jeho vůli."

Mnoho křesťanů tomuto výroku věří. Pravda, byl vyřknut, ale není vůbec pravdivý. Tento výrok byl totiž vyřknut člověkem, který byl v době výslechu nespasený. Jeho výrok nebyl vynesen ani Bohem, ani nebyl Bohem inspirován. Tento výrok byl vyřčen obyčejným hříšníkem jako jeho osobní názor.

Kdyby Bůh neslyšel hříšného slepce, nevrátil by mu zrak. Kdyby Bůh neslyšel hříšníky, nikdo z nás by nebyl spasen. Osobně jsem volal k Bohu, byl jsem v bahně hříchu a vyslyšel mě. A co celník z Lukáše?

  • ... bil se v prsa a říkal: "Bože slituj se nade mnou hříšným." "Pravím vám (a teď mluví Ježíš, proto tomu věřím), že ten celník se vrátil ospravedlněn."

Proto, když nespasený řekne, že Bůh neslyší hříšníka a jinde čteme, že Ježíš ospravedlnil do prsou se bijícího hříšníka, věřím, že Bůh slyší modlitby nespasených. Vždyť jsme k nim patřili všichni. Pamatujme vždy kým byl výrok řečen. Jobova žena také řekla: "proklej Boha" a přesto Boha neproklejeme jen proto, že to stojí v bibli.

pst