Každý, kdo se do bible zahloubá vážně, najde v ní harmonii přírodních věd, poznatků a současných objevů. Zákony, které jsou Bohem dány jsou neměnné. Nové poznatky pravdivost bible jenom potvrzují.

Dnešní svět se nám snaží namluvit, že bible a náboženství jsou zábranou a překážkou pro náš intelektuální rozkvět. Většinou mlčí o objevech a jednotlivcích, kteří byli motivováni vírou v biblickou pravdu.

Začněme v prvních kapitolách Mojžíšovy knihy Genesis. Bůh člověka požehnal a svěřil mu vládu nad zemí a ostatním tvorstvem. Bůh také řekl:

  • "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm."

Adam a Eva byli stvořeni k věčnému životu a měli se živit rostlinnou potravou. Po pádu, přestože zhřešili, měli stále zdraví a délku života, nad kterou se dnešní člověk pozastaví a začne být skeptický. Co je to za hloupost, aby člověk žil několik set let. Vždyť dnes si gratulujeme, když se průměrná délka lidského života prodlouží o pár let. Delší lidský život jen oddaluje smrt, ale nevrací mládí. Strom života člověk neobjeví.

Bible říká, že Adam zplodil ve věku 130 let dalšího syna a to nebyl poslední, který se Adamovi a Evě narodil. Adam žil ještě dalších 800 let. V páté kapitole Genesis máme výčet Adamova rodopisu. Otcové plodili syny a dcery ve věku 162, 180ti let, ve 182 letech zplodil Lámech syna, kterému dal jméno Noe. Když bylo Noemu 500 let, přivedl na svět další tři syny. Adam žil 930 let, Šét 912, Enóš 905, Kénan 910, Mahel 895, Jered 962, Metůšelach 989 a Lámech zemřel coby mladík, když mu bylo pouhých 777 let.

Proč by bible lhala? Lidé před potopou měli daleko lepší a houževnatější zdraví. Plodnost nebyla omezena věkem jako je tomu dnes. Plodnost žen je v dnešní době relativně velice nízká. Člověka jen napadne, proč by příroda plýtvala plodností žen, které sice mají tisíce vajíček k oplodnění, ale pouze pár jich je oplodněno.

kas

Pokračování příště.