Ohnivé jazyky Jan Kalvín (1509–1564)
NENECHTE SE ZMÝLIT (1K 6,9–11 ČSP) Milan Bulák
Jak je to se zákonem? (Ga 3,19-25) Jaroslav Kernal
Zákon neruší zaslíbení (Ga 3,15-18) Jaroslav Kernal
Žena pro Izáka (Gn 24,1-67) Jaroslav Kernal
Vírou (Žd 11,1-3) Steven Cole
Kázeň mladšího muže (Tt 2,6) Jaroslav Kernal
Požehnání Abrahamovo (Ga 3,10-14) Jaroslav Kernal
Smrt Sáry (Gn 23,1-20) Jaroslav Kernal
Vytrvalá víra (Žd 10,32-39) Steven Cole
Duchovní zralost mladších mužů I. Jaroslav Kernal
Kristovo přebývající slovo Charles Haddon Spurgeon
Obětování Izáka Jaroslav Kernal
Pouze dvě možnosti: Buď Kristus, nebo soud Steven Cole
Důsledky nezralosti mladších žen Jaroslav Kernal
Blaze člověku, který … Pavel Borovanský
Bez boje není vítězství (Ž 21) (video) Daniel Adamovský
Děti Abrahama (Ga 3,6-9) Jaroslav Kernal
Začali jste žít z Ducha svatého (Ga 3,1-5) Jaroslav Kernal
Zákon nemůže dát spravedlnost (Ga 2,21) Jaroslav Kernal
Ukřižován spolu s Kristem (Ga 2,19-20) Jaroslav Kernal
… abych živ byl Bohu (Ga 2,17-19) Jaroslav Kernal
Jedině vírou (Ga 2,15-16) Jaroslav Kernal
Autorita evangelia (Ga 2,11-14) Jaroslav Kernal
Nadřazenost evangelia (Ga 2,6-10) Jaroslav Kernal
Zachování pravdy evangelia (Ga 2,1-5) Jaroslav Kernal
… a děkovali za mne Bohu (Ga 1,16-24) Jaroslav Kernal
Nádhera Boží milosti (Ga 1,13-16) Jaroslav Kernal
Zjevené evangelium (Ga 1,10-12) Jaroslav Kernal
Budiž proklet! (Ga 1,8-9) Jaroslav Kernal
Jiné evangelium není! (Ga 1,7) Jaroslav Kernal
Rychle se odvracíte! (Ga 1,6) Jaroslav Kernal
Zachraňující moc evangelia (Ga 1,3-5) Jaroslav Kernal
Církvím v Galacii (Ga 1,1-2) Jaroslav Kernal
Král učí své služebníky rozlišovat a rozeznávat (Mt 7,13-23) Charles Haddon Spurgeon
Pověření vyplývající z bezchybnosti Bible: Výkladové kázání John MacArthur
Je dobré kázat tématicky? (video) John Blanchard, Todd Dick
Dostatečnost Písma v kázání (video) Lance Roberts
Jak vykládat podobenství Michael W. Adams
Výkladové kázání - má vůbec nějaké opodstatnění? Jaroslav Kernal