Svědectví o ukřižování (J 19,17-42) Jaroslav Kernal
Bůh tak miloval... (J 3,16-21) Arthur Pink
Kristovo slavné vzkříšení (J 20,1-31) Jaroslav Kernal
Bronzový had (J 3,14-15) Arthur Pink
Jak úspěšně oklamat sám sebe (J 3,15) Arthur Pink
Ježíš – král pravdy (J 18,33-38) Steven Cole
Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti (J 3,13-15) Arthur Pink
Kristus a Nikodém (J 3,9-21) Arthur Pink
Nezměrná láska (J 3,16) Charles Haddon Spurgeon
Ježíš, který rozděluje (J 7,40-52) Steven Cole
Jezero a řeka (J 3,16) Alexander MacLaren
Poznání, víra a pochybnosti - J 20 (27) (mp3) Don Carson
Oběť smíření J 12 (24) (mp3) Don Carson
Oběť smíření - J 11 II. a J 10 (23) (mp3) Don Carson
Oběť smíření - J 6 II. a J 11 I. (22) (mp3) Don Carson
Oběť smíření J 6 I. (21) (mp3) Don Carson
Oběť smíření J 1 (Zj 5 a 12) III. (20) (mp3) Don Carson
Duch v Janových spisech - J 16, J 20, 1J 2 (16) (mp3) Don Carson
Duch v Janových spisech - J 14-16 II. (15) (mp3) Don Carson
Úvod - J 1,1-18 I. (1) (mp3) Don Carson
…ještě mluví, ač zemřel Jan Kalvín
Úvod a Logos (1) (mp3) Ronnie Stevens
Jan 1,1-14 (2) (mp3) Ronnie Stevens
Jan 1,14-51 (3) (mp3) Ronnie Stevens
Jan 1,51-2,25 (4) (mp3) Ronnie Stevens
Jan 2,13-3,8 (5) (mp3) Ronnie Stevens
Jan 3,8-4,7 (6) (mp3) Ronnie Stevens
Jan 4,1-26 (7) (mp3) Ronnie Stevens
Jan 4,27-5,47 (8) (mp3) Ronnie Stevens
Jan 6,1-58 (9) (mp3) Ronnie Stevens
Jan 6-7 (10) (mp3) Ronnie Stevens
Jan 8-9 (11) (mp3) Ronnie Stevens
Jan 10-11 (12) (mp3) Ronnie Stevens
Jan 11-13 (13) (mp3) Ronnie Stevens
Jan 14-17 (14) (mp3) Ronnie Stevens
Jan 18 (15) (mp3) Ronnie Stevens
Jan 19-20 (16) (mp3) Ronnie Stevens
Jan 20-21 (17) (mp3) Ronnie Stevens