Dr. William Barcley je profesorem Nového Zákona. Před příchodem do RTS (Reformed Theological Seminary) učil sedmnáct let na Gordon College, kde se věnoval širokému spektru předmětů. Především se ale zabývá Pavlovými epištolami. Také pořádá kurzy řečtiny, hebrejštiny, exegeze, hermeneutiky, apologetiky a biblické etiky.

Kurz "Výklad listu Římanům" proběhl v březnu 2005 v rámci teologického studijného programu pro dálkové studenty Evangelikálního teologického semináře v Praze. 

Římanům - úvod a přehled (1) (mp3) William Barcley
Římanům 1,1-17 (2) (mp3) William Barcley
Římanům 1,18-32 (3) (mp3) William Barcley
Římanům 2,1-3,20 (4) (mp3) William Barcley
Římanům 3,21-26 (5) (mp3) William Barcley
Římanům 3,27-4,25 (6) (mp3) William Barcley
Římanům 5,1-21 (7) (mp3) William Barcley
Římanům 4 a 5, připočtení spravedlnosti (8) (mp3) William Barcley
Římanům 6,1-7,6 (9) (mp3) William Barcley
Římanům 7,1-25 (10) (mp3) William Barcley
Římanům 8,1-39 (11) (mp3) William Barcley
Římanům 9,1-33, vyvolení část 1. (12) (mp3) William Barcley
Římanům 9,1-33, vyvolení část 2. (13) (mp3) William Barcley
Římanům 9,30-10,21 (14) (mp3) William Barcley
Římanům 11,1-36 (15) (mp3) William Barcley
Římanům 12,1-15,7 (16) (mp3) William Barcley