Narození Krále (Mt 1,18-25) Charles Haddon Spurgeon
Král odpovídá na nesnadné otázky (Mt 24,3-31) Charles Haddon Spurgeon
Král učí své služebníky rozlišovat a rozeznávat (Mt 7,13-23) Charles Haddon Spurgeon
Prázdný hrob (Mt 28,1-7) Charles Haddon Spurgeon
Znamení skonání věků (Mt 24,3-14) Charles Haddon Spurgeon
Král začíná svou vládu soubojem s knížetem temna (Matouš 4,1-11) Charles Haddon Spurgeon
On vysvobodí svůj lid z jeho hříchů - Mt 1,18-23 Jaroslav Kernal
Jaké má Bůh potěšení ve svém Synu (Mt 17,5) John Piper
Mt 5,1-2 Úvod ke Kázání na hoře (1) (mp3) James Young
Mt 5,3-12 Blahoslavenství - 1. část (2) (mp3) James Young
Mt 5,3-12 Blahoslavenství - 2. část (3) (mp3) James Young
Mt 5,3-12 Blahoslavenství - 3. část (4) (mp3) James Young
Mt 5,13-16 Sůl a světlo (5) (mp3) James Young
Mt 5,17-20 Naplnění zákona (6) (mp3) James Young
Mt 5,21-32 (7) (mp3) James Young
Mt 5,33-48 (8) (mp3) James Young
Mt 6,1 Otec (9) (mp3) James Young
Mt 6,1 Princip pokrytectví (10) (mp3) James Young
Mt 6,2-15 Dávání, modlitba - 1. část (11) (mp3) James Young
Mt 6,5-15 Modlitba - 2. část (12) (mp3) James Young
Mt 6,14-15 Odpuštění (13) (mp3) James Young
Mt 6,16-24 Půst, Poklad na zemi - 1. část (14) (mp3) James Young
Mt 6,19-24 Poklad na zemi - 2. část (15) (mp3) James Young
Mt 6,25-34 Starosti (16) (mp3) James Young
Mt 7,1 Souzení (17) (mp3) James Young
Mt 7,6-11 Modlitba (18) (mp3) James Young
Mt 7,12-14 Zlaté pravidlo (19) (mp3) James Young
Mt 7,15-29 (20) (mp3) James Young