Mocné působení Ducha - láska mezi věřícími (Ef 3,17-18) (video) Aleš Novotný
Sola fide – Jedině vírou (Ef 2,8-9) Jaroslav Kernal
Magna charta spasení (Ef 2,8-10) Jaroslav Kernal
... z veliké lásky, jíž si nás zamiloval (Ef 2,4) Jaroslav Kernal
Zoufalý stav přirozeného člověka (Ef 2,1) Jaroslav Kernal
V Něm máme vykoupení (Ef 1,7) Jaroslav Kernal
Užitek učení o vyvolení – Ef 1,4 Jaroslav Kernal
Efezským - úvod do listu (1) (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 1,1-6 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 1,7 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 1,7-12 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 1,13-14 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 1,15-23 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 2,1-3 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 2,4-10 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 2,11-22 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 3,1-13 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 3,14-21 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 4,1-10 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 4,11-32 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 5,1-14 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 5,15-18 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 5,18-21 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 5,18-33 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 6,1-17 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 6,18-24 (mp3) Scott Gilchrist