1. Petrův 5,1-14 (19) (mp3) Scott Gilchrist
1. Petrův 4,10-19 (18) (mp3) Scott Gilchrist
1. Petrův 4,1-9 (17) (mp3) Scott Gilchrist
1. Petrův 3,13-22 (16) (mp3) Scott Gilchrist
1. Petrův 3,7-12 (15) (mp3) Scott Gilchrist
1. Petrův 2,21 - 3,6 (14) (mp3) Scott Gilchrist
1. Petrův 2,11-20 (13) (mp3) Scott Gilchrist
1. Petrův 2,4-10 (12) (mp3) Scott Gilchrist
1. Petrův 1,20 - 2,3 (11) (mp3) Scott Gilchrist
1. Petrův 1,10-19 (10) (mp3) Scott Gilchrist
1. Petrův 1,3-9 (9) (mp3) Scott Gilchrist
1. Petrův 1,1-3 (8) (mp3) Scott Gilchrist
Život apoštola Petra - Petr před letnicemi a po nich (7) (mp3) Scott Gilchrist
Život apoštola Petra - obnova Petra - veřejná (5) (mp3) Scott Gilchrist
Život apoštola Petra - obnova Petra - soukromá (6) (mp3) Scott Gilchrist
Život apoštola Petra - Petrovo zapření (Mt 26) (4) (mp3) Scott Gilchrist
Život apoštola Petra - Petrovo dvojí vyznání (3) (mp3) Scott Gilchrist
Života apoštola Petra - lekce od Petra (2) (mp3) Scott Gilchrist
Život apoštola Petra - obrácení a povolání (1) (mp3) Scott Gilchrist
Efezským - úvod do listu (1) (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 1,1-6 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 1,7 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 1,7-12 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 1,13-14 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 1,15-23 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 2,1-3 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 2,4-10 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 2,11-22 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 3,1-13 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 3,14-21 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 4,1-10 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 4,11-32 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 5,1-14 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 5,15-18 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 5,18-21 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 5,18-33 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 6,1-17 (mp3) Scott Gilchrist
Efezským 6,18-24 (mp3) Scott Gilchrist
Lukášovo evangelium - úvod (1) (mp3) Scott Gilchrist
Lk 1,1-4 (2) (mp3) Scott Gilchrist
Lk 2 (3) (mp3) Scott Gilchrist
Lk 3-4 (4) (mp3) Scott Gilchrist
Lk 4 (5) (mp3) Scott Gilchrist
Lk 6 (6) (mp3) Scott Gilchrist
Lk 8 (7) (mp3) Scott Gilchrist
Lk 9 (8) (mp3) Scott Gilchrist
Lk 11 (9) (mp3) Scott Gilchrist
Lk 12 (10) (mp3) Scott Gilchrist
Lk 15 (11) (mp3) Scott Gilchrist
Lk 16 (12) (mp3) Scott Gilchrist
Lk 22,1-46 (13) (mp3) Scott Gilchrist
Lk 22,54-62 (14) (mp3) Scott Gilchrist
Lk 22,63-23,43 (15) (mp3) Scott Gilchrist
Lk 23, 44-56 (16) (mp3) Scott Gilchrist
Lk 24, 1-27 (17) (mp3) Scott Gilchrist
Lk 24,27-32 (18) (mp3) Scott Gilchrist
Lk 24,33-46 (19) (mp3) Scott Gilchrist
Lk 24,47-53 (20) (mp3) Scott Gilchrist
1 Te 1,1-3 (1) (mp3) Scott Gilchrist
1 Te 1,4-5 (2) (mp3) Scott Gilchrist
1 Te 1,6-8 (3) (mp3) Scott Gilchrist
1 Te 1,9-2,2 (4) (mp3) Scott Gilchrist
1 Te 2,2-12 (5) (mp3) Scott Gilchrist
1 Te 2,8-13 (6) (mp3) Scott Gilchrist
1 Te 2,13-16 (7) (mp3) Scott Gilchrist
1 Te 2,17-20 (8) (mp3) Scott Gilchrist
1 Te 3,1-5 (9) (mp3) Scott Gilchrist
1 Te 3,6-13 (10) (mp3) Scott Gilchrist
1 Te 4,1-8 (11) (mp3) Scott Gilchrist
1 Te 4,4-8 (12) (mp3) Scott Gilchrist
1 Te 4,2-8 (13) (mp3) Scott Gilchrist
1 Te 4,9-12 (14) (mp3) Scott Gilchrist
1 Te 4,13-18 (15) (mp3) Scott Gilchrist
1 Te 5, 1-3 (16) (mp3) Scott Gilchrist
1 Te 5,4-11 (17) (mp3) Scott Gilchrist
1 Te 5,12-15 (18) (mp3) Scott Gilchrist
1 Te 5,16-28 (19) (mp3) Scott Gilchrist