Co bylo od počátku... (1J 1,1-4)
Znáte Boha? (1J 1,5-10)
Musí žít tak, jako žil On... (1J 2,1-6)
Choďme v lásce (1J 2,7-11)
Děti, mládenci, otcové ... (1J 2,12-14)
Nemilujte svět, ani to, co je ve světě (1J 2,15-17)
Nastala poslední hodina (1J 2,18-21)
Křesťané a antikristé (1J 2,18-27)
Zůstávejte v Kristu (1J 2,28-29)
Dar Boží lásky: Jsme jeho děti (1J 3,1-3)
Kdo je v Kristu, nehřeší (1J 3,4-10)
Prameny bratrské lásky (1J 3,11-15)
Položit život za své bratry (1J 3,16-18)
Svůj pokoj vám dávám (1J 3,18-24)
Milovaní, rozlišujte! (1J 4,1-6)
Boží láska v církvi (1J 4,7-8)
Zjevení Boží lásky (1J 4,9)
Oběť smíření (1J 4,10)
Dokonalost Boží lásky se naplňuje v místním sboru (1J 4,11-12)
Dílo Ducha svatého v křesťanovi (1J 4,13-18)
Miluj církev! (1J 4,19-21)
Víra, láska, poslušnost (1J 5,1-4)
Dokonale vítězíme (1J 5,4-5)
Svědectví o Ježíši Kristu (1J 5,6-10)
Život je v jeho Synu (1J 5,11-13)
Křesťanova výsada (1J 5,13-15)
Zachraň život! (1J 5,16-17)
Buďte svobodní! (1J 5,18-21)
Pravda a láska (2J 1-13)
Pro co žiješ? (3J 1-15)