Milí přátelé v Kristu.

Dovolte, abychom vás ještě jednou srdečně pozvali na letošní Konferenci Zápasu o duši a Poutníkovy četby, která se uskuteční v sobotu 25. března 2023 v hotelu Krystal v Praze.

Tématem konference je "Sola fide! Jedině vírou!", a podrobný program s možností přihlášení najdete zde: Přihláška a Program a podrobnosti.

Registrovaní účastníci obdrží zdarma (v počtu 1ks na rodinu) knihu Jedině vírou od Thomase Schreinera, která přináší pohled do historie a současnosti zápasu církve o porozumění způsobu, kterým Pán dává člověku spásu. Je to otázka nevyššího významu, vždyť jde o náš život až na věčnost!

Budeme rádi, pokud informace o konání konference oznámíte ve vaší místní církvi. Můžete k tomu použít plakátek, který je ke stažení zde: Plakát Konference Reformace.cz.

Jsme Pánu vděční, že po třech letech budeme moci být znovu účastníky jednodenní konference, která nás vždy silně budovala a poskytovala také hojnou příležitost ke společenství s těmi křesťany, se kterými se setkáváme vzácně. Prosím také za to, abyste se modlili za konferenci, za všechny kazatele i posluchače i za ty, kteří nám pomáhají konferenci připravit.

V Kristu,

Jan Suchý

Konference 2023