Boží moc Arthur W. Pink
Dvě úskalí symbolu Radovan Hynek
Přikázání Nové smlouvy Ian Hamilton
V pokorné bázni a naději Andrew Murray