Zápas o duši č. 141

 

Pro církev reformovanou a stále se reformující. 

 

PDF * * * MOBI * * * EPUB * * * ekniha * * * HTML 

 

ZOD141

 

Omluva redakce 

V předchozím čísle Zápasu o duši jsme uveřejnili článek Štěpána Ruckého "Biblické pojetí člověka ...", v němž mimo jiné zmiňoval názor Pavla Javornického. V té souvislosti autor článku mylně uvedl, že Pavel Javornický nedávno zesnul. Tímto se za redakci Zápasu o duši omlouváme Pavlu Javornickému, že jsme vinou své nepozornosti publikovali tato slova a také se omlouváme všem čtenářům za to, že jsme tímto uvedli v omyl. Níže přikládáme také vyjádření Štěpána Ruckého:

Vážený bratře doktore,

v posledním čísle Zápasu o duši byl zveřejněn můj článek "Biblické pojetí člověka...", kde jsem udělal velké faux pas týkající se Vaší osoby. Cituji tam pár vět z Vaší knížky "Když se víra s vědou nehádá" a omylem jsem napsal u Vašeho jména, jako o "zesnulém". Zřejmě se mi to spletlo s informací o úmrtí Vaší manželky, kterou jsem před časem zaregistroval v nějakém křesťanském médiu. Tímto se Vám velmi omlouvám za zveřejnění této nepříjemné nepravdivé informace. Mrzí mě to o to více, že jsem kdysi jako předseda Sdružení křesťanských zdravotníků v Č.R. s Vaší zesnulou manželkou spolupracoval na vydání knížky od N. M de S Camerona věnovanou úctě k životu, kterou ona tehdy překládala. 

Mluvil jsem o tom už s odpovědným redaktorem Zápasu o duši bratrem Jaroslavem Kernalem a poprosil ho, aby tato nepravdivá informace byla ihned odstraněna z elektronické podoby článku. V dalším čísle Zápasu o duši pak vyjde oficiální omluva.

Ještě jednou se omlouvám a přeji Vám pevné zdraví a mnoho dalších let.

MUDr. Štěpán Rucki, CSc.

Za redakci časopisu 

Jaroslav Kernal

 

Co v tomto čísle naleznete?

Těžké čtení (Jaroslav Kernal)

Kristus ve Starém zákoně (Thomas Schreiner)

Šest způsobů, jak poznat, jestli máte sebe raději než Boha (Richard Baxter)

Praktické důsledky milosti (Daniel Adamovský)

Deset věcí, které je třeba probrat, než se vezmete (Tim Challies)

O usmrcování sexuálního hříchu (Steven Cole)

Vyspal jsem se se svou dívkou - co teď? (John Piper)

Vděčnost za všech okolností (Peter Hammond)

Proč a jak sloužit v církvi (Peter Smith)

Proč Parabible není můj šálek kávy (Mojmír Adámek)

Poznámka šéfredaktora k předchozímu článku (Jaroslav Kernal)

Jak povzbuzovat děti, aby poznaly cenu církve (Stephen Kneale)

 
 

Staňte se odběrateli našeho internetového časopisu Reformace. 

Přihlašte se k odběru zde. Časopis vychází jednou měsíčně a je rozesílán emailem z našich webových stránek. Současně je uveřejněn také na internetu. 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Jedině Bohu buď sláva! 

S přáním Božího pokoje a požehnání

Jaroslav Kernal


KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY   
 

 

 

 
Reformace.cz - křesťanská služba, která vychází z pěti reformačních principů:
jedině Písmo, jedině milostí, jedině Kristus, jedině vírou a jedině Bohu buď sláva. 


Posláním Reformace.cz je pomáhat jednotlivcům i místním církvím naplňovat příkaz Pána Ježíše Krista nést evangelium do celého světa a vychovávat učedníky.


Korespondenční adresa: Reformace.cz, Hošťálkova 1C, 169 00 Praha 6
Telefon: +420 222 268 917 | E-mail: reformace@gmail.com | www.reformace.cz  

Číslo účtu: 2600196560 / 2010 (ČR), 2600196560 / 8330 (SR)