Reformace.cz

Verze pro tiskSend by email

Provozovatelem portálu Reformace.cz je občanské sdružení Reformace.cz (dříve ZOD - Zápas o duši, HCJB World Radio) registrované u Ministerstva vnitra ČR (IČ 416 050 12), se sídlem Hošťálkova 1b, Praha 6.

Korespondenční adresa je:  Reformace.cz, Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem.

Telefon do kanceláře sdružení: +420 411 440 021.

Časopisy Zápas o duši a Reformace, portál Reformace.cz

Odpovědný redaktor: Jaroslav Kernal

Redakční rada: Daniel Adamovský, Radovan Hynek, Petr Papež, Julie Petrecká, Klára Steiger, Pavel Steiger, Iva Suchá, Jan Suchý

Ev. č. MKČR časopisu Zápas o duši: E 11180

Časopis Zápas o duši vychází čtyřikrát do roka. 

Elektronický časopis Reformace vychází každý měsíc.

ISSN tištěného časopisu Zápas o duši: 1804-2880

Charakteristika sdružení

1. Mezidenominační křesťanská misijní služba Reformace.cz (dříve Zápas o duši, ZOD – HCJB World Radio) byla založena a registrována jako samostatné dobrovolné sdružení občanů podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružení občanů.

2. Reformace.cz je partnerem mezinárodní křesťanské misijní rozhlasové společnosti HCJB World Radio se sídlem Colorado Springs, Colorado, USA.

3. Sdružení je právnickou osobou nevýdělečného charakteru.

4. Sdružení není církví ani náboženskou společností.

Činnost a poslání sdružení

Smyslem činnosti Reformace.cz je pomáhat jednotlivcům, místním sborům a dalším misijním organizacím naplňovat příkaz Pána Ježíše Krista nést Boží slovo do celého světa a vychovávat učedníky.

1. Spolupracuje s místními církvemi, pomáhá rozvíjet princip učednictví prostřednictvím mediálních prostředků: rozhlas, tiskoviny, internet, veřejné přednášky, kázání Božího slova v různých sborech, audio nahrávky a další.
2. Vzdělává a rozvíjí povědomí národa o kultuře evropského judeo-křesťanského dědictví, upevňuje morální charakter člověka v otázkách rodiny, výchovy dětí a duchovních potřeb člověka.
3. Tvoří obsah internetového portálu Reformace.cz.
4. Pořádá konference, kursy, semináře a připravuje instrukce, jak připravovat rozhlasové a multimediální pořady.
5. Zajišťuje překlad různých křesťanských materiálů z angličtiny do češtiny.

Zásady hospodaření sdružení

Z nevýdělečného charakteru sdružení vyplývá, že krytí nákladů na jeho činnost pochází z dobrovolných příspěvků a darů jednotlivců, církví, náboženských společností doma i v zahraničí.

Reformace.cz rozesílá periodika registrovaná ministerstvem kultury ČR, misijní materiály, křesťanské knihy, brožury, audiokazety podle zásad účtování vlastních nákladů bez zisku.

Číslo účtu: 2600196560/2010.

Další možnosti podpory.