Provozovatelem portálu Reformace.cz je spolek Reformace.cz (dříve ZOD - Zápas o duši, HCJB World Radio) registrovaný u Městského soudu v Praze (IČ 416 050 12), se sídlem Hošťálkova 1c, Praha 6.

Korespondenční adresa je:  Reformace.cz, Hošťálkova 1c, 169 00 Praha 6.

Telefon do kanceláře sdružení: +420 222 268 917.

Časopisy Zápas o duši a Reformace, portál Reformace.cz

Odpovědný redaktor: Jaroslav Kernal

Redakční rada: Daniel Adamovský, Radovan Hynek, Julie Petrecká, Klára Steiger, Pavel Steiger, Iva Suchá, Jan Suchý

Ev. č. MKČR časopisu Zápas o duši: E 11180

Časopis Zápas o duši vychází čtyřikrát do roka. 

Elektronický časopis Reformace vychází každý měsíc.

ISSN tištěného časopisu Zápas o duši: 1804-2880

Charakteristika sdružení

1. Křesťanská misijní služba Reformace.cz (dříve Zápas o duši, ZOD – HCJB World Radio) byla založena a registrována jako spolek podle platného občanského zákoníku.

2. Spolek je právnickou osobou nevýdělečného charakteru.

3. Spolek není církví ani náboženskou společností.

Činnost a poslání sdružení

Smyslem činnosti Reformace.cz je pomáhat jednotlivcům, místním sborům a dalším misijním organizacím naplňovat příkaz Pána Ježíše Krista nést Boží slovo do celého světa a vychovávat učedníky.

1. Spolupracuje s místními církvemi, pomáhá rozvíjet princip učednictví prostřednictvím mediálních prostředků: rozhlas, tiskoviny, internet, veřejné přednášky, kázání Božího slova v různých sborech, audio nahrávky a další.
2. Vzdělává a rozvíjí povědomí národa o kultuře evropského judeo-křesťanského dědictví, upevňuje morální charakter člověka v otázkách rodiny, výchovy dětí a duchovních potřeb člověka.
3. Tvoří obsah internetového portálu Reformace.cz.
4. Pořádá konference, kursy, semináře a připravuje instrukce, jak připravovat rozhlasové a multimediální pořady.
5. Zajišťuje překlad různých křesťanských materiálů z angličtiny do češtiny.

Zásady hospodaření sdružení

Z nevýdělečného charakteru sdružení vyplývá, že krytí nákladů na jeho činnost pochází z dobrovolných příspěvků a darů jednotlivců, církví, náboženských společností doma i v zahraničí.

Reformace.cz rozesílá periodika registrovaná ministerstvem kultury ČR, misijní materiály, křesťanské knihy, brožury, audiokazety podle zásad účtování vlastních nákladů bez zisku.

Číslo účtu v ČR: 2600196560/2010

Mezinárodní platby (mimo Slovensko) - IBAN: CZ9620100000002600196560

Slovensko: IBAN: SK1083300000002600196560

Další možnosti podpory.