Zaujaly Vás tyto stránky, pomohly Vám, nebo Vás povzbudily k hledání pravdy a k zápasu o svou duši? Chtěli byste také přispět "svou troškou" do mlýna? 

Zde je několik možností, jak můžete podpořit stránky Reformace.cz a časopis Zápas o duši:

1. Modlitby - jako každé jiné Boží dílo NUTNĚ potřebujeme vaše modlitby. Modlete se jak za redaktory časopisu, tak za autory, kteří do obou časopisů i na webové stránky přispívají, modlete se za průběh celého procesu výroby i distribuce tištěného časopisu. A především se prosím modlete, aby se děla Boží vůle. 

2. Distribuce - odběratelé tištěné verze časopisu se mohou podílet na další distribuci ZODu. Můžete to udělat několika způsoby:

  • můžete dát několik čísel časopisu do vašeho sboru, oblíbeného křesťanského knihkupectví, či kamkoliv jinak, kde jsou potenciální čtenáři,
  • můžete odebírat časopis také pro své přátele a dávat jim ho (či jim ho půjčovat),
  • můžete doporučit dalším lidem, aby si časopis sami objednali.

3. Finanční podpora - naší výsadou, o kterou se nechceme nechat připravit, je to, že Zápas o duši je distribuován bezplatně. Což ovšem vůbec neznamená, že to je zadarmo. Stejně jako cokoliv jiného tak ani tyto stránky a časopis Zápas o duši nemohou existovat bez finančních prostředků. V každém lednovém čísle časopisu je vždy přehled o tom, jak hospodaříme a z něj je patrné, že jsme zcela závislí na darech svých čtenářů. Takže také toto je způsob, jak se můžete i vy podílet na chodu časopisu.


Podpořte tyto webové stránky a časopis Zápas o duši a zašlete dar na účet 2600196560/2010 (IBAN - CZ9620100000002600196560) díky Vám tak budeme moci v této práci pokračovat.


Pozn.: Pokud patříte mezi odběratele tištěného časopisu použijte jako variabilní symbol číslo uvedené u vašeho jména na adrese zásilky. Jako nezisková organizace vám také můžeme na vyžádání vystavit potvrzení o darech, které jste nám zaslali a můžete si je uplatnit jako slevu na daních.

4. Psaní článků - budeme rádi, pokud budeme moci uveřejnit vaše články, kázání, biblické studie. Neznamená to, že automaticky uveřejníme vše, co nám pošlete - všechny články podrobujeme kritickému výběru, ale chceme, aby se rozšířily řady aktivních přispěvatelů, takže pokud píšete, kážete nebo učíte v církvi, tak budeme rádi za vaše články.