• …a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. (Mt 1,21)

Slova anděla k Josefovi byla poselstvím o milosti, vykoupení a spasení hříšníků. Podle Božího příkazu dostalo dítě jméno „Ježíš“, Spasitel, protože byl poslán Bohem, aby zachránil svůj lid z jeho hříchů. To je to, co znamená – Ježíš, náš Spasitel.

Pán Ježíš přišel do světa, aby zachránil „svůj lid“ z jeho hříchů. Ti, které přišel zachránit, byli skrze věčné vyvolení jeho lidem ještě předtím, než je přišel zachránit. V tomto světě jsou někteří lidé, vyvolený mnohočetný zástup, kteří byli v Kristu vyvoleni před začátkem světa, kteří jsou jeho zvláštním a odděleným lidem, jsou předmětem jeho věčné lásky, a byli vyvoleni ke spasení (Ef 1,2-6; 2Te 2,13).

Pán Ježíš Kristus je všemohoucí Spasitel, který skutečně zachraňuje. Zachraňuje svůj lid z:

  • trestu za jeho hříchy – obětí smíření skrze svou krev,
  • vlády hříchu – svým obnovujícím Duchem,
  • přítomnosti hříchu – když je vezme z tohoto světa,
  • ze všech důsledků jejich hříchů – ve slávě vzkříšení!

Univerzální láska, univerzální milost, univerzální vykoupení – to je vyprázdněná láska, nesmyslná milost, bezvýznamné vykoupení. Kázat takové věci znamená kázat vyprázdněné evangelium, nesmyslného boha a bezvýznamného spasitele.

„Dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“

 

www.gracegems.com