Sedm autorů - lékaři, farář a rehabilitační pracovnice - z pěti evangelikálních církví pojednává o aktuálních tématech, jako:

  • křesťan a deprese
  • eutanazie
  • úcta k životu
  • úcta ke stáří
  • pastorace umírajících
  • zkušenosti z klinické smrti
  • postoj křesťana k nemoci
  • smysl utrpení
  • hospicové hnutí
  • biblický obraz člověka a další

Kniha vznikla jako písemné zpracování výběru nejvýznamnějších přednášek českých autorů, které zazněly na celostátních konferencích Sdružení křesťanských zdravotníků v ČR v průběhu její sedmnáctileté činnosti. Srozumitelnou formou podává informace o významných otázkách na pomezí křesťanské víry a lidského života, nemoci a smrti. Může být vhodnou pomůckou při orientaci v základních etických problémech a při praktické pomoci nemocnému člověku z křesťanského hlediska.

Knihu lze objednat:

Nakladatelství Křesťanský život

Pod Červenkami 504

735 43 Albrechtice,

tel.: 558.761.572, 558.761.571, e-mail: krestanskyzivot@volny.cz, nebo také na adrese acrc@.volny.cz

Kniha má 156 stran a její cena je 129 Kč.