Zápas o duši č. 135

 

Pro církev reformovanou a stále se reformující. 

 

PDF * * * MOBI * * * EPUB * * * ekniha * * * HTML 

 

ZOD135

 

Co v tomto čísle naleznete?

Narození Krále (Mt 1,18-25) (Charles H. Spurgeon)

Boží sláva se zjevuje obyčejným lidem (Lk 2,1-20) (Jaroslav Kernal)

Jak očekáváme druhý příchod Pána Ježíše? (Štěpán Rucki)

O křesťanském fundamentalismu (Karel Trnka)

Pravda a modlářství: Já modly neuctívám (David B. Garner)

Zkažený systém (3) (David Gay)

Soužení duše - zamyšlení (Paul Tautges)

Co znamená být nezadaný (Vaughan Roberts)

Den Páně - den uctívání (Dopis čtenáře a reakce redakce)

 

 
 

Staňte se odběrateli našeho internetového časopisu Reformace. 

Přihlašte se k odběru zde. Časopis vychází jednou měsíčně a je rozesílán emailem z našich webových stránek. Současně je uveřejněn také na internetu. 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Jedině Bohu buď sláva! 

S přáním Božího pokoje a požehnání

Jaroslav KernalKONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY   

 

 

 

 
Reformace.cz - křesťanská služba, která vychází z pěti reformačních principů:
jedině Písmo, jedině milostí, jedině Kristus, jedině vírou a jedině Bohu buď sláva. 
Posláním Reformace.cz je pomáhat jednotlivcům i místním církvím naplňovat příkaz Pána Ježíše Krista nést evangelium
do celého světa a vychovávat učedníky.


Korespondenční adresa: Reformace.cz, Hošťálkova 1C, 169 00 Praha 6
Telefon: +420 222 268 917 | E-mail: reformace@gmail.com | www.reformace.cz  

Číslo účtu: 2600196560 / 2010 (ČR), 2600196560 / 8330 (SR)