Název Autor Poznámkaseřadit sestupně Zápas o duši Reformace
4. Spasení přichází skrze evangelium (1Te 1,6-7) | 2013 Lance Roberts (mp3)
6. Otázky a odpovědi | 2019 redakce (mp3)
Římanům 11,1-36 (15) William Barcley (mp3)
Syn Boží - J 5,16-30 II. (6) Don Carson (mp3)
Lk 22,63-23,43 (15) Scott Gilchrist (mp3)
Milan Kundera a normální nihilismus (26) Michael Payne (mp3)
Smlouvy - Abraham I. (21) Hector Morrison (mp3)
Život apoštola Petra - Petrovo dvojí vyznání (3) Scott Gilchrist (mp3)
Boží království ve Starém zákoně (6) Richard L. Pratt (mp3)
1 Te 4,2-8 (13) Scott Gilchrist (mp3)
Setkání nad tématem 2022 Volker Geoff (mp3)
Život krále Davida - David a Abšalom 1 (17) Ronnie Stevens (mp3)
Moravští bratři, John Wesley, George Whitefield (17) Frank A. James III (mp3)
Pronásledování a gnosticismus (3) Frank A. James III (mp3)
4. Dorůstání do plnosti Kristova lidství | 2017 Daniel Adamovský (mp3)
Mt 6,2-15 Dávání, modlitba - 1. část (11) James Young (mp3)
Neoortodoxie a evangelikalismus (29) Donald Fortson (mp3)
Úvod a Logos (1) Ronnie Stevens (mp3)
Oběť smíření J 1 (Zj 5 a 12) III. (20) Don Carson (mp3)
Skutky 13,4-41 (11) Ronnie Stevens (mp3)
Stvoření - Adam a Eden (10) Hector Morrison (mp3)
Církve a nacismus III. - církve na nacisty okupovaných územích (11) Meic Pearse (mp3)
Epocha forem - Aristotelés I. (9) Michael Payne (mp3)
1. Petrův 4,10-19 (18) Scott Gilchrist (mp3)
Smlouvy ve Starém zákoně (5) Richard L. Pratt (mp3)
Teologie Nového zákona - 1. Tesalonickým I. (11) Reggie M. Kidd (mp3)
Učení o člověku - Adam a Eva Richard C. Gamble (mp3)
Efezským 3,14-21 Scott Gilchrist (mp3)
Jakub 2,14-26 (6) Rick Bourque (mp3)
Genesis 4-8 (7) Ronnie Stevens (mp3)
Jistota spasení Jaroslav Kernal (mp3) Reformace č. 2
Středověká teologie - 1. část (14) Donald Fortson (mp3)
Dějiny dogmatu - úvod (1) Donald Fortson (mp3)
Ecclesiasticus Rex Richard Ganz (mp3) Reformace č. 8
3. Spasení je dílem Ducha svatého (1Te 1,5) | 2013 Petr Papež (mp3)
Ze života reformátora - Jan Kalvín Jaroslav Kernal (mp3) Reformace č. 14
Prolog 1J 1,1-4 (4) Don Carson (mp3)
5. Praktické důsledky milosti | 2019 Daniel Adamovský (mp3)
Jan 20-21 (17) Ronnie Stevens (mp3)
Stvoření - Lidstvo II. (6) Hector Morrison (mp3)
Syn Boží - J 5,16-30 I. (5) Don Carson (mp3)
Lk 22,54-62 (14) Scott Gilchrist (mp3)
Nietzsche III. a normální nihilismus (25) Michael Payne (mp3)
Smlouvy - úvod a Noe I. (19) Hector Morrison (mp3)
Života apoštola Petra - lekce od Petra (2) Scott Gilchrist (mp3)
Boží království ve Starém zákoně (5) Richard L. Pratt (mp3)
1 Te 4,4-8 (12) Scott Gilchrist (mp3)
Život krále Davida - David a Urijáš (16) Ronnie Stevens (mp3)
Efezským 6,18-24 Scott Gilchrist (mp3)
3. Sola Scriptura & církev | 2015 Jan Suchý (mp3)
Reformace - Jan Kalvín a protireformace (16) Frank A. James III (mp3)
Od pronásledování k prosperitě (2) Frank A. James III (mp3)
3. Výlučnost Krista ve spasení - Bůh a člověk | 2017 Ján Šichula (mp3)
Mt 6,1 Princip pokrytectví (10) James Young (mp3)
Klasický liberalismus (28) Donald Fortson (mp3)
6. Otázky a odpovědi | 2015 redakce (mp3)
Oběť smíření - J 1 (Mt 11 a Zj 4) II. (19) Don Carson (mp3)
Skutky 12,20-13,4 (10) Ronnie Stevens (mp3)
Stvoření jako chrám II. (9) Hector Morrison (mp3)
Křesťané a komunismus: Střední a Východní Evropa 1945–1990 I. (12) Meic Pearse (mp3)
Epocha forem - Sokratés a Platón (7) Michael Payne (mp3)
1. Petrův 4,1-9 (17) Scott Gilchrist (mp3)
Smlouvy ve Starém zákoně (4) Richard L. Pratt (mp3)
Učení o Písmu - Neomylnost a bezchybnost Nového zákona Richard C. Gamble (mp3)
Jakub 1,12-18-část 2 (5) Rick Bourque (mp3)
Papežství (13) Donald Fortson (mp3)
Výchova starších (14) Rick Bourque (mp3)
2. Spasení začíná vyvolením (1Te 1,3-4) | 2013 Pavel Steiger (mp3)
Prolog - J 1,1-18 III. (3) Don Carson (mp3)
4. Vyvolení z milosti | 2019 Aleš Novotný (mp3)
Jan 19-20 (16) Ronnie Stevens (mp3)
Stvoření - Lidstvo I. (5) Hector Morrison (mp3)
Lk 22,1-46 (13) Scott Gilchrist (mp3)
Nietzsche II. (24) Michael Payne (mp3)
Smlouvy - Noe II. (20) Hector Morrison (mp3)
Život apoštola Petra - obrácení a povolání (1) Scott Gilchrist (mp3)
Boží království ve Starém zákoně (4) Richard L. Pratt (mp3)
1 Te 4,1-8 (11) Scott Gilchrist (mp3)
Život krále Davida - David a Batšeba (15) Ronnie Stevens (mp3)
2. Sola Scriptura & spasení | 2015 Lance Roberts (mp3)
2. Výlučnost Krista ve vztahu k Písmu | 2017 Pavel Steiger (mp3)
Biblické poradenství a psychologie John MacArthur (mp3) Reformace č. 7
Mt 6,1 Otec (9) James Young (mp3)
Osvícenství - 2. část, Friedrich Schleiermacher (27) Donald Fortson (mp3)
6. Solus Christus - Jedině Kristus | 2011 René Drápala (mp3)
Oběť smíření - J 1 I. (18) Don Carson (mp3)
Sk 10,23-12,25 (9) Ronnie Stevens (mp3)
Stvoření jako chrám I. (8) Hector Morrison (mp3)
Církve a nacismus II. (10) Meic Pearse (mp3)
Přehled řecké filozofie III. (6) Michael Payne (mp3)
1. Petrův 3,13-22 (16) Scott Gilchrist (mp3)
Smlouvy ve Starém zákoně (3) Richard L. Pratt (mp3)
Teologie Nového zákona - Druhá misijní cesta (10) Reggie M. Kidd (mp3)
Učení o Písmu - Neomylnost a bezchybnost Richard C. Gamble (mp3)
Efezským 3,1-13 Scott Gilchrist (mp3)
4. Spasení z víry ukazuje na Boží velikost | 2023 Milan Bulák (mp3)
Jakub 1,12-18 (4) Rick Bourque (mp3)
Byzantská teologie - 2. část (12) Donald Fortson (mp3)
Výběr starších (13) Rick Bourque (mp3)
1. Spasení souvisí s církví (1Te 1,1-2) | 2013 Jaroslav Kernal (mp3)
Jan Kalvín - 2. část (21) Donald Fortson (mp3)
Prolog - J 1,1-18 II. (2) Don Carson (mp3)
3. Zákon & milost | 2019 Jaroslav Kernal (mp3)
Jan 18 (15) Ronnie Stevens (mp3)
Římanům 9,30-10,21 (14) William Barcley (mp3)
Lk 16 (12) Scott Gilchrist (mp3)
Hegel, Nitzsche - normální nihilismus (23) Michael Payne (mp3)
Stvoření - Izajáš (18) Hector Morrison (mp3)
Smlouvy ve Starém zákoně (19) Richard L. Pratt (mp3)
Boží království ve Starém zákoně (3) Richard L. Pratt (mp3)
1 Te 3,6-13 (10) Scott Gilchrist (mp3)
Život krále Davida - upevnění Davidova království (14) Ronnie Stevens (mp3)
6. Vyvýšenost Krista v evangelizaci (Ko 4,2-6) | 2012 Pavel Steiger (mp3)
Efezským 6,1-17 Scott Gilchrist (mp3)
1. Námitky proti Sola Scriptura | 2015 Jaroslav Kernal (mp3)
Reformace - Jan Kalvín 1 (15) Frank A. James III (mp3)
Církevní dějiny - úvod (1) Frank A. James III (mp3)
2. Spasení začíná vyvolením (1Te 1,3–4) | 2013 Pavel Steiger (video)
4. Dorůstání do plnosti Kristova lidství | 2017 Daniel Adamovský (video)
Výzva k duchovnímu rozlišování 3 - Bolest z uzdravení Justin Peters (video)
2. Soli Deo Gloria - Jedině Bohu buď sláva | 2011 Pavel Steiger (video)
Zimní konference 2015 - sestřih (NKZ Bratislava) redakce (video)
Je dobré kázat tématicky? John Blanchard (video)
Stálá reformace církve (2Pa 34) Daniel Adamovský (video)
6. Panelová diskuze | 2015 redakce (video)
Evangelium o Kristu mocně zachraňuje Paul Washer (video)
1. Spasení souvisí s církví (1Te 1,1–2) | 2013 Jaroslav Kernal (video)
6. Otázky a odpovědi | 2018 redakce (video)
Výzva k duchovnímu rozlišování 2 - Pokřivené projevy Justin Peters (video)
1. Pět reformačních 'Solas' jako základ evangelikalismu | 2011 Štěpán Rucki (video)
Odkud pochází morálka a etika? Todd Dick (video)
Evoluce vs. Bůh Ray Comfort (video)
Rozhovor se Stevem Lawsonem redakce (video)
Výzva k duchovnímu rozlišování 1 - Nebezpečné doktríny Justin Peters (video)
3. Vyvýšenost Krista v životě sboru (Ko 3,12-15) | 2012 Ján Šichula (video)
Odkud pochází morálka a etika? John Blanchard (video)
Římskokatolická církev a evangelium - Dr. James White James White (video)
5. Založení nového sboru | 2018 Jaroslav Kernal (video)
Zimní konference 2015 - sestřih Klára Steigerová (video)
2. Vyvýšenost Krista v životě křesťana (Ko 3,5-11) | 2012 Jan Suchý (video)
6. Panelová diskuze | 2016 redakce (video)
Jak chápete jistotu spasení? Todd Dick (video)
Boží svrchovanost ve spasení I. (Iz 48,8-12; Ř 5,8-11) Pavel Steiger (video)
4. Co to znamená být součástí církve | 2018 Daniel Adamovský (video)
5. Sola Scriptura & praktický křesťanský život | 2015 Pavel Steiger (video)
Co je tajemstvím pro Vaši dobrou fyzičku? Todd Dick (video)
1. Vyvýšenost Krista nade vším (Ko 3,1-4) | 2012 Marcus Denny (video)
5. Dílo Boží trojice v oslavení | 2016 Jaroslav Kernal (video)
Jak chápete jistotu spasení? John Blanchard (video)
3. Biblické vedení církve | 2018 Aleš Novotný (video)

Stránky