Prosil jsem Boha o sílu

učinil mne však slabým,

abych se naučil skromnosti a pokoře.

Prosil jsem ho o pomoc,

abych mohl konat velké činy

učinil mne malým,

abych mohl konat dobré činy.

Prosil jsem o bohatství,

abych byl šťasten

učinil mne chudým,

abych byl moudrý.

Prosil jsem ho o všechno,

abych mohl užívat života

on mi dal život,

abych plně žil.

Neobdržel jsem nic z toho, zač jsem

prosil - obdržel jsem však všechno,

po čem jsem toužil.

Mé modlitby byly vyslyšeny proti mně

samotnému. Abych byl lidem

k požehnání.

  • Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. (Římanům 12:12)

Ze samizdatové antologie

"Verši víry, lásky a naděje služ"

kterou sestavil Jiří Hurta