Oslava Kristova narození je dnes zprofanovaná a degradovaná na svátky klidu a míru a la "buďme k sobě hodní a usmívejme se na sebe", když ne během roku, tak alespoň nyní. Moderní člověk si z Vánoc učinil romantickou periodu dobrých mezilidských vztahů. Ale proč? Každý člověk je stvořen kobrazu Božímu, a jako takový, vlastní morální myšlení. Přitom okázale tvrdí, že absolutní morálka ve skutečnosti vůbec neexistuje. Jediné možné vysvětlení naší morální volby nabízí Bible. Člověk nebyl stvořen takový, jaký je dnes. Člověk na základě své svobodné vůle zhřešil proti Bohu a vědomí hříchu je pro nás nedílnou součástí lidského svědomí. Bůh nás ale neopustil, jak si mnozí myslí, ale nabízí nám východisko v Ježíši Kristu a Jeho zástupné smrti na Golgotě. Jiné řešení neexistuje, stejně jako neexistuje jiné vysvětlení naší existence a morálního úpadku lidstva.

NEJVĚTŠÍ DAR JE SPASENÍ V JEŽÍŠI KRISTU

Radujme se, že jsme přijali Pána Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele. On nás zachránil ne pro dobré skutky, které konáme, ale zlásky k nám. Ten, kdo pohrdá Boží láskou, neunikne Božímu hněvu. Nestačí zařadit Ježíška mezi dárky pod stromečkem a přidat k tomu lidové zvyky a náboženské tradice. Jen náš osobní vztah ke Kristu a láska k Bohu Spasiteli může naplnit přikázání:

Miluj svého bližního jako sám sebe. (Matouš 22:39)

Zapálíme-li v tuto dobu nad vánočním stolem svíci, pak si s její září připomeňme i záři "betlémské hvězdy" nad padlým stvořením; záři nejradostnější noviny, kterou kdy svět obdržel. Radujme se s myslí upřenou na Krista a pějme s anděly:

SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU

A NA ZEMI POKOJ MEZI LIDMI;

BŮH V NICH MÁ ZALÍBENÍ.

- Pavel Bartoš a redakce -