Požehnán buď Panovník, den ze dne za nás nosí břímě, Bůh je naše spása. Bůh je Bohem, jenž nás zachraňuje. Je to on, Panovník Hospodin, kdo vyvádí z tenat smrti. (Ž 68,20-21)

Má někdo z vás tendenci reptat? Myslíte si, že Bůh s vámi zachází tvrdě? Uvědomte si, že tím, čím jste, jste z jeho milosti. Ačkoli nejste tím, čím byste chtěli být, pamatujte, že ani nejste tím, čím byste byli, kdyby se vykonala přísná spravedlnost. Mohli byste být v chudobinci - málokdo má k takovému bydlení obdiv. Mohli byste být ve vězení - Bůh vás ochraňuje od hříchu, který by vás tam dostal. Mohli byste být jednou nohou v hrobě - na smrtelné posteli, na prahu věčnosti. Ani Boží nejvěrnější svatí nebyli hrobu ušetřeni.

Ó Bože, když jen pomyslíme na to, co nejsme, protože nás od toho chrání tvoje milost, můžeme pouze říct, „Zahrnuješ nás mnohým dobrodiním.“

Jen považte, čím jste, vy, křesťané. Jste Božími dětmi; jste spoludědici spolu s Kristem. „Mnohé příbytky“ jsou tu pro vás; dlaně a harfy oslavených jsou tu pro vás. Máte podíl na všem, co Kristus má a je a bude. Na všech darech jeho nanebevstoupení máte svůj podíl; na darech, které k nám proudí skrze to, že  usedl po pravici Boží,  máte svůj podíl; a budete mít také účast na slávě jeho druhého příchodu.

Jen se podívejte, jakým dobrodiním vás zahrnuje, tím přítomným, tím minulým i tím budoucím.