A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. (Ez 36,26)

„A hle,“ říká Kristus, „všechno činím nové.“ Jaká je to nádhera, že člověk vůbec kdy může mít nové srdce!

Víte, když rak přijde v boji o klepeto, může za něj dostat nové, a je to považováno za velký div. Bylo by stejně tak úžasné, kdyby byl člověk schopen si růstem opatřit nové paže anebo nové nohy, ale kdo kdy slyšel o nějakém stvoření, kterému by narostlo nové srdce?

Možná jste už viděli nějakou větev odříznutou od stromu a říkali jste si, že ten strom třeba zase obrazí a vyraší tam větev nová, ale kdo kdy slyšel o tom, že by starý strom dostal novou mízu a novou dřeň?

Můj Pán a Mistr, ukřižovaný a vyvýšený Spasitel, však dává nové srdce a novou dřeň; on do člověka z ničeho a znovu vložil  živoucí podstatu a učinil z něj nové stvoření. S radostí si všímám té slzy ve tvém oku, když pomýšlíš na minulost, ale teď ji setři a vzhlédni ke kříži a řekni -

                  Jen tak jak jsem, nic neprosíc,

                  Jen pro tvou krev, cos prolil za mne,

                  Žes naléhal: Pojď mi vstříc!

                  Já jdu, Beránku, ó můj Pane.

 „Učiň mne novým stvořením!“ Pokud jsi toto řekl ze srdce, pak jsi novým stvořením, drahý bratře, a budeme se radovat spolu z tohoto Spasitele, který dává nový život.