Ovoce spravedlivého je jako strom života, a kdo se ujímá duší, je moudrý. (Př 11,30)

Jak to, že svatí nezemřou, jakmile jsou obráceni? Je to tím, že Bůh má v úmyslu, aby se oni sami stali prostředkem spásy pro své bratry. Určitě byste z tohoto světa nechtěli odejít, kdyby zde byla jediná duše, která by skrze vás měla dojít spasení. Kdybych mohl  odejít do slávy dříve, než bych obrátil všechny duše mně uložené, nemohl bych být šťasten. Netoužíme vejít do nebe, dokud nedokončíme svou práci, neboť bychom se kvůli tomu cítili nesví, kdybychom tady zanechali třeba jen jedinou duši, která čekala na spásu naším prostřednictvím.

Tak tedy posečkej, křesťane; je tady hříšník, který potřebuje být zachráněn od svých hříchů, vzpurný rebel, co se potřebuje odvrátit od svých mylných cest, a možná že ten hříšník je jeden z tvých příbuzných. Možná jsi na tomto světě ještě zachován, protože jeden z tvých svéhlavých synů ještě není spasen a Bůh si zvolil tebe, abys mu byl tím privilegovaným nástrojem, kterým ho přivede do slávy. Možná že jsi zde zachován prostě proto, že jeden z tvých potomků má být teprve zachráněn díky tomu, že ty se necháš použít jako prostředek. Posečkej tedy už kvůli svému synu. Vím, jak hluboce ho miluješ, a kvůli němu budeš přece bezpochyby rád, že jsi tady ještě o chvilku déle, a budeš to považovat za velkou výhru, když budeš moci svého syna vzít s sebou do slávy.