Název Autor Poznámkaseřadit sestupně Zápas o duši Reformace
Smlouvy ve Starém zákoně (13) Richard L. Pratt (mp3)
Teologie Nového zákona - 1. Korintským - přehled I. (19) Reggie M. Kidd (mp3)
Život krále Davida - etika zabíjení a smrt ve Starém zákoně (8) Ronnie Stevens (mp3)
Jakub 3, 13-18-část 2 (10) Rick Bourque (mp3)
Moderní církev - 2. část (20) Frank A. James III (mp3)
Ustanovení starších (2) Rick Bourque (mp3)
Puritáni a baptisté (24) Donald Fortson (mp3)
2. Úloha církve ve světě | 2018 Pavel Steiger (mp3)
Mt 6,16-24 Půst, Poklad na zemi - 1. část (14) James Young (mp3)
2. Boží svébytnost & lidská závislost | 2014 Štěpán Rucki (mp3)
5. Dílo Boží trojice v oslavení | 2016 Jaroslav Kernal (mp3)
Lk 24,27-32 (18) Scott Gilchrist (mp3)
Skutky 1,8-2,13 (2) Ronnie Stevens (mp3)
1 Te 5, 1-3 (16) Scott Gilchrist (mp3)
Začátek nových evangelikálních hnutí ve Vých. Evropě: pietisti a baptisti I. (03) Meic Pearse (mp3)
Smlouvy - Ozeáš - otec a syn II. (27) Hector Morrison (mp3)
1. Petrův 1,3-9 (9) Scott Gilchrist (mp3)
Boží království ve Starém zákoně (12) Richard L. Pratt (mp3)
Teologie Nového zákona - Pavlova eschatologie I. (3) Reggie M. Kidd (mp3)
1. Boží zákon v Písmu Geoff Volker (mp3)
Učení o člověku - Svobodná vůle Richard C. Gamble (mp3)
Genesis 12-14 (9) Ronnie Stevens (mp3)
Staré dobré evangelium Radovan Hynek (mp3) Reformace č. 9
Křest, Večeře Páně a pronásledování (3) Donald Fortson (mp3)
Co se stalo s výkladovým kázáním? Matt Waymeyer (mp3) Reformace č. 10
Jan 2,13-3,8 (5) Ronnie Stevens (mp3)
Stvoření - Šest dní I. (3) Hector Morrison (mp3)
Lk 1,1-4 (2) Scott Gilchrist (mp3)
Poznání, víra a pochybnosti - J 20 (27) Don Carson (mp3)
Skutky 17,30-19,21 (18) Ronnie Stevens (mp3)
Luther - nominalismus a realismus (16) Michael Payne (mp3)
Život krále Davida - David a Goliáš 3 (6) Ronnie Stevens (mp3)
Smlouvy ve Starém zákoně (12) Richard L. Pratt (mp3)
Teologie Nového zákona - 1. Korintským - realizovaná eschatologie II. (18) Reggie M. Kidd (mp3)
Jakub 3,l3-18 (9) Rick Bourque (mp3)
Moderní církev - 1. část (19) Frank A. James III (mp3)
Biblické staršovství - úvod (1) Rick Bourque (mp3)
Tridentský koncil (23) Donald Fortson (mp3)
1. Co je to církev | 2018 Jan Suchý (mp3)
Římanům 12,1-15,7 (16) William Barcley (mp3)
1. Člověk není Bůh. Proč je to důležité? | 2014 Pavel Steiger (mp3)
4. Dílo trojjediného Boha v posvěcení | 2016 Marcus Denny (mp3)
Lk 24, 1-27 (17) Scott Gilchrist (mp3)
Znovuzrození - J 3 II. (9) Don Carson (mp3)
Úvod - Sk 1,1-7 (1) Ronnie Stevens (mp3)
1 Te 4,13-18 (15) Scott Gilchrist (mp3)
Smlouvy - Ozeáš - otec a syn I. (26) Hector Morrison (mp3)
1. Petrův 1,1-3 (8) Scott Gilchrist (mp3)
Boží království ve Starém zákoně (11) Richard L. Pratt (mp3)
Teologie Nového zákona - Božské drama (2) Reggie M. Kidd (mp3)
Učení o člověku - Lidstvo po pádu Richard C. Gamble (mp3)
Efezským 4,1-10 Scott Gilchrist (mp3)
Genesis 8-12 (8) Ronnie Stevens (mp3)
Pozadí reformace, Martin Luther - 1. část (16) Donald Fortson (mp3)
Římanům - úvod a přehled (1) William Barcley (mp3)
Martin Luther - 2. část (17) Donald Fortson (mp3)
Jan 1,51-2,25 (4) Ronnie Stevens (mp3)
Stvoření II. (2) Hector Morrison (mp3)
Lukášovo evangelium - úvod (1) Scott Gilchrist (mp3)
Oběť smíření - 1J 2 II. (26) Don Carson (mp3)
Skutky 16,22-17,29 (17) Ronnie Stevens (mp3)
Nominalismus vs. realismus (15) Michael Payne (mp3)
Život krále Davida - David a Goliáš 2 (5) Ronnie Stevens (mp3)
Smlouvy ve Starém zákoně (11) Richard L. Pratt (mp3)
Teologie Nového zákona - 1. Korintským - realizovaná eschatologie I. (17) Reggie M. Kidd (mp3)
Jakub 2, 14-26 - část 3 (8) Rick Bourque (mp3)
Velké probuzení (18) Frank A. James III (mp3)
Kánon Nového zákona (4) Frank A. James III (mp3)
Jan Kalvín - 3. část (22) Donald Fortson (mp3)
Stvoření - Sedmý den (7) Hector Morrison (mp3)
3. Dílo Boží trojice ve spasení | 2016 Radek Kolařík (mp3)
Lk 23, 44-56 (16) Scott Gilchrist (mp3)
Praví uctívači - J 4,1-42 I. (11) Don Carson (mp3)
1 Te 4,9-12 (14) Scott Gilchrist (mp3)
Začátky náboženského pluralismu v ruském impériu (01) Meic Pearse (mp3)
Smlouvy - vyvolení (25) Hector Morrison (mp3)
Život apoštola Petra - Petr před letnicemi a po nich (7) Scott Gilchrist (mp3)
Boží království ve Starém zákoně (10) Richard L. Pratt (mp3)
4. Geoff Volker_svědectví Volker Geoff (mp3)
Teologie Nového zákona - Úvod (1) Reggie M. Kidd (mp3)
Učení o člověku - Pád Richard C. Gamble (mp3)
Mohou křesťané popírat Panovníka? Jaroslav Kernal (mp3) Reformace č. 4
Středověká teologie - 2. část (15) Donald Fortson (mp3)
Apoštolští otcové a apologetové (2) Donald Fortson (mp3)
Mt 5,1-2 Úvod ke Kázání na hoře (1) James Young (mp3)
Jan 1,14-51 (3) Ronnie Stevens (mp3)
Úvod a stvoření I. (1) Hector Morrison (mp3)
Stvoření - Adam jako kněz (12) Hector Morrison (mp3)
Oběť smíření - 1J 1-2 I. (25) Don Carson (mp3)
Skutky 16,11-21 (16) Ronnie Stevens (mp3)
Platón a Aristotelés ve středověku (14) Michael Payne (mp3)
Život krále Davida - David a Goliáš 1 (4) Ronnie Stevens (mp3)
Smlouvy ve Starém zákoně (10) Richard L. Pratt (mp3)
Teologie Nového zákona - Třetí misijní cesta a 1. Korintským I. (16) Reggie M. Kidd (mp3)
Jakub 2,14-26 - část 2 (7) Rick Bourque (mp3)
Římanům 11,1-36 (15) William Barcley (mp3)
2. Dílo trojjediného Boha ve stvoření | 2016 Jan Suchý (mp3)
Lk 22,63-23,43 (15) Scott Gilchrist (mp3)
Znovuzrození - J 3 III. (10) Don Carson (mp3)
1 Te 4,2-8 (13) Scott Gilchrist (mp3)
Nábožensko-nacionalistická rivalita a úpadek turecké moci (02) Meic Pearse (mp3)
Smlouvy - Izrael na Sínaji II. (24) Hector Morrison (mp3)
Život apoštola Petra - obnova Petra - veřejná (5) Scott Gilchrist (mp3)
Boží království ve Starém zákoně (9) Richard L. Pratt (mp3)
1. Co je Teologie Nové smlouvy Volker Geoff (mp3)
Život krále Davida - Davidovo dědictví (20) Ronnie Stevens (mp3)
Učení o člověku - Adam a Eva Richard C. Gamble (mp3)
Efezským 3,14-21 Scott Gilchrist (mp3)
Genesis 4-8 (7) Ronnie Stevens (mp3)
Středověká teologie - 1. část (14) Donald Fortson (mp3)
Dějiny dogmatu - úvod (1) Donald Fortson (mp3)
Mt 6,5-15 Modlitba - 2. část (12) James Young (mp3)
Teologie ve 20. století (30) Donald Fortson (mp3)
Jan 1,1-14 (2) Ronnie Stevens (mp3)
Mt 6,14-15 Odpuštění (13) James Young (mp3)
Stvoření - Eden jako chrám (11) Hector Morrison (mp3)
Oběť smíření J 12 (24) Don Carson (mp3)
Skutky 15,30-16,10 (15) Ronnie Stevens (mp3)
Aplikace na ranou církev (13) Michael Payne (mp3)
Život krále Davida - David u Saula (1S 16) (3) Ronnie Stevens (mp3)
Smlouvy ve Starém zákoně (9) Richard L. Pratt (mp3)
Teologie Nového zákona - 2. Tesalonickým III. (15) Reggie M. Kidd (mp3)
Jakub 1,2-4-část 2 (3) Rick Bourque (mp3)
Efezským 6,18-24 Scott Gilchrist (mp3)
Moravští bratři, John Wesley, George Whitefield (17) Frank A. James III (mp3)
Pronásledování a gnosticismus (3) Frank A. James III (mp3)
Jan 20-21 (17) Ronnie Stevens (mp3)
Stvoření - Lidstvo II. (6) Hector Morrison (mp3)
1. Důležitost učení o Trojici | 2016 Pavel Steiger (mp3)
Lk 22,54-62 (14) Scott Gilchrist (mp3)
Prohlášení 'Já jsem' v Janovi (7) Don Carson (mp3)
1 Te 4,4-8 (12) Scott Gilchrist (mp3)
Postmodernismus (28) Michael Payne (mp3)
Smlouvy - Izrael na Sínaji I. (23) Hector Morrison (mp3)
Život apoštola Petra - obnova Petra - soukromá (6) Scott Gilchrist (mp3)
Boží království ve Starém zákoně (8) Richard L. Pratt (mp3)
2. TNS a Teologie smlouvy Volker Geoff (mp3)
Život krále Davida - Davidovi bojovníci (19) Ronnie Stevens (mp3)
Učení o Písmu - Neomylnost a bezchybnost Nového zákona Richard C. Gamble (mp3)
Papežství (13) Donald Fortson (mp3)
Výchova starších (14) Rick Bourque (mp3)
Mt 6,2-15 Dávání, modlitba - 1. část (11) James Young (mp3)
Neoortodoxie a evangelikalismus (29) Donald Fortson (mp3)
Úvod a Logos (1) Ronnie Stevens (mp3)
Stvoření - Adam a Eden (10) Hector Morrison (mp3)
Oběť smíření - J 11 II. a J 10 (23) Don Carson (mp3)
Skutky 15,1-29 (14) Ronnie Stevens (mp3)
Epocha forem - Plotinus a závěr (12) Michael Payne (mp3)
Život krále Davida - pomazání Davida (2) Ronnie Stevens (mp3)
Smlouvy ve Starém zákoně (8) Richard L. Pratt (mp3)

Stránky