Název Autor Poznámkaseřadit sestupně Zápas o duši Reformace
Teologie Nového zákona - 2. Tesalonickým II. (14) Reggie M. Kidd (mp3)
Téma a Jakub 1,2-4 (2) Rick Bourque (mp3)
Reformace - Jan Kalvín a protireformace (16) Frank A. James III (mp3)
Od pronásledování k prosperitě (2) Frank A. James III (mp3)
6. Spasení vede k proměně života a učení (1Te 1,9-10) | 2013 Peter Vajda (mp3)
6. Otázky a odpovědi | 2018 redakce (mp3)
Lk 22,1-46 (13) Scott Gilchrist (mp3)
Znovuzrození - J 3 I. (8) Don Carson (mp3)
1 Te 4,1-8 (11) Scott Gilchrist (mp3)
Nihilismus ve 20. století, pragmatismus (27) Michael Payne (mp3)
Smlouvy - Abraham II. (22) Hector Morrison (mp3)
Život apoštola Petra - Petrovo zapření (Mt 26) (4) Scott Gilchrist (mp3)
Boží království ve Starém zákoně (7) Richard L. Pratt (mp3)
3. TNS a Dispenzační teologie Volker Geoff (mp3)
Život krále Davida - David a Abšalom 2 (18) Ronnie Stevens (mp3)
5. Sola Scriptura & praktický křesťanský život | 2015 Pavel Steiger (mp3)
Učení o Písmu - Neomylnost a bezchybnost Richard C. Gamble (mp3)
Efezským 3,1-13 Scott Gilchrist (mp3)
Povzbuzení z Písma Jaroslav Kernal (mp3) Reformace č. 3
Byzantská teologie - 2. část (12) Donald Fortson (mp3)
Výběr starších (13) Rick Bourque (mp3)
Mt 6,1 Princip pokrytectví (10) James Young (mp3)
Klasický liberalismus (28) Donald Fortson (mp3)
Efezským 1,7-12 Scott Gilchrist (mp3)
Stvoření jako chrám II. (9) Hector Morrison (mp3)
Oběť smíření - J 6 II. a J 11 I. (22) Don Carson (mp3)
Skutky 13,42-14,14 (12) Ronnie Stevens (mp3)
Křesťané a komunismus: Střední a Východní Evropa 1945–1990 III. (14) Meic Pearse (mp3)
Epocha forem - Aristotelés III. a stoicismus (11) Michael Payne (mp3)
Život krále Davida - úvod (1) Ronnie Stevens (mp3)
Smlouvy ve Starém zákoně (7) Richard L. Pratt (mp3)
Teologie Nového zákona - 2. Tesalonickým I. (13) Reggie M. Kidd (mp3)
Jakub - úvod (1) Rick Bourque (mp3)
Efezským 6,1-17 Scott Gilchrist (mp3)
Reformace - Jan Kalvín 1 (15) Frank A. James III (mp3)
Církevní dějiny - úvod (1) Frank A. James III (mp3)
5. Spasení vede k šíření evangelia (1Te 1,8) | 2013 Daniel Adamovský (mp3)
Jan 19-20 (16) Ronnie Stevens (mp3)
Stvoření - Lidstvo I. (5) Hector Morrison (mp3)
Lk 16 (12) Scott Gilchrist (mp3)
Syn Boží - J 5,16-30 II. (6) Don Carson (mp3)
1 Te 3,6-13 (10) Scott Gilchrist (mp3)
Milan Kundera a normální nihilismus (26) Michael Payne (mp3)
Smlouvy - Abraham I. (21) Hector Morrison (mp3)
6. Vyvýšenost Krista v evangelizaci (Ko 4,2-6) | 2012 Pavel Steiger (mp3)
Život apoštola Petra - Petrovo dvojí vyznání (3) Scott Gilchrist (mp3)
Boží království ve Starém zákoně (6) Richard L. Pratt (mp3)
Setkání nad tématem 2022 Volker Geoff (mp3)
Život krále Davida - David a Abšalom 1 (17) Ronnie Stevens (mp3)
4. Sola Scriptura & Kristus | 2015 Ján Šichula (mp3)
Učení o Písmu - Písma Nového zákona Richard C. Gamble (mp3)
Genesis 3-4 (6) Ronnie Stevens (mp3)
5. Kristovo místo v církvi | 2017 Jaroslav Kernal (mp3)
Byzantská teologie, mnišství (11) Donald Fortson (mp3)
Skutky 20 - diskuze (12) Rick Bourque (mp3)
Mt 6,1 Otec (9) James Young (mp3)
Osvícenství - 2. část, Friedrich Schleiermacher (27) Donald Fortson (mp3)
Stvoření jako chrám I. (8) Hector Morrison (mp3)
Oběť smíření J 6 I. (21) Don Carson (mp3)
Skutky 14,15-28 (13) Ronnie Stevens (mp3)
Křesťané a komunismus: Střední a Východní Evropa 1945–1990 II. (13) Meic Pearse (mp3)
Epocha forem - Aristotelés II. (10) Michael Payne (mp3)
1. Petrův 5,1-14 (19) Scott Gilchrist (mp3)
Smlouvy ve Starém zákoně (6) Richard L. Pratt (mp3)
Teologie Nového zákona - 1. Tesalonickým II. (12) Reggie M. Kidd (mp3)
Listy Janovy Jan Suchý (mp3)
Reformace - Martin Luther 5 (14) Frank A. James III (mp3)
Genesis 42-50 (20) Ronnie Stevens (mp3)
4. Spasení přichází skrze evangelium (1Te 1,6-7) | 2013 Lance Roberts (mp3)
Jan Kalvín - 2. část (21) Donald Fortson (mp3)
Jan 18 (15) Ronnie Stevens (mp3)
Římanům 9,30-10,21 (14) William Barcley (mp3)
6. Otázky a odpovědi | 2019 redakce (mp3)
1 Te 3,1-5 (9) Scott Gilchrist (mp3)
Nietzsche III. a normální nihilismus (25) Michael Payne (mp3)
Smlouvy - úvod a Noe I. (19) Hector Morrison (mp3)
5. Vyvýšenost Krista v rodině (Ko 3,18-4,1) | 2012 Zdeněk Karásek (mp3)
Života apoštola Petra - lekce od Petra (2) Scott Gilchrist (mp3)
Boží království ve Starém zákoně (5) Richard L. Pratt (mp3)
Život krále Davida - David a Urijáš (16) Ronnie Stevens (mp3)
3. Sola Scriptura & církev | 2015 Jan Suchý (mp3)
Učení o Písmu - Boží slovo Richard C. Gamble (mp3)
Efezským 2,11-22 Scott Gilchrist (mp3)
Genesis 3 (5) Ronnie Stevens (mp3)
4. Dorůstání do plnosti Kristova lidství | 2017 Daniel Adamovský (mp3)
Augustin a donatisté (10) Donald Fortson (mp3)
Ženy jako starší (11) Rick Bourque (mp3)
Mt 5,33-48 (8) James Young (mp3)
Oběť smíření J 1 (Zj 5 a 12) III. (20) Don Carson (mp3)
Skutky 13,4-41 (11) Ronnie Stevens (mp3)
Církve a nacismus III. - církve na nacisty okupovaných územích (11) Meic Pearse (mp3)
Epocha forem - Aristotelés I. (9) Michael Payne (mp3)
1. Petrův 4,10-19 (18) Scott Gilchrist (mp3)
Smlouvy ve Starém zákoně (5) Richard L. Pratt (mp3)
Teologie Nového zákona - 1. Tesalonickým I. (11) Reggie M. Kidd (mp3)
Jakub 2,14-26 (6) Rick Bourque (mp3)
Jistota spasení Jaroslav Kernal (mp3) Reformace č. 2
Efezským 5,18-33 Scott Gilchrist (mp3)
Genesis 2 (3) Ronnie Stevens (mp3)
Ecclesiasticus Rex Richard Ganz (mp3) Reformace č. 8
Reformace - Martin Luther 4 (13) Frank A. James III (mp3)
Genesis 40-41 (19) Ronnie Stevens (mp3)
3. Spasení je dílem Ducha svatého (1Te 1,5) | 2013 Petr Papež (mp3)
Ze života reformátora - Jan Kalvín Jaroslav Kernal (mp3) Reformace č. 14
Jan 14-17 (14) Ronnie Stevens (mp3)
Stvoření - Šest dní II. (4) Hector Morrison (mp3)
Prolog 1J 1,1-4 (4) Don Carson (mp3)
5. Praktické důsledky milosti | 2019 Daniel Adamovský (mp3)
Lk 15 (11) Scott Gilchrist (mp3)
Syn Boží - J 5,16-30 I. (5) Don Carson (mp3)
1 Te 2,17-20 (8) Scott Gilchrist (mp3)
Nietzsche II. (24) Michael Payne (mp3)
Smlouvy - Noe II. (20) Hector Morrison (mp3)
4. Vyvýšenost Krista skrze Boží slovo (Ko 3,16-17) | 2012 Jaroslav Kernal (mp3)
Život apoštola Petra - obrácení a povolání (1) Scott Gilchrist (mp3)
Boží království ve Starém zákoně (4) Richard L. Pratt (mp3)
Život krále Davida - David a Batšeba (15) Ronnie Stevens (mp3)
2. Sola Scriptura & spasení | 2015 Lance Roberts (mp3)
Učení o Bohu a o Písmu - Bůh a Boží slovo Richard C. Gamble (mp3)
Genesis 2-3 (4) Ronnie Stevens (mp3)
3. Výlučnost Krista ve spasení - Bůh a člověk | 2017 Ján Šichula (mp3)
Schopen učit - Tt 1,9 (10) Rick Bourque (mp3)
Mt 5,21-32 (7) James Young (mp3)
6. Otázky a odpovědi | 2015 redakce (mp3)
Oběť smíření - J 1 (Mt 11 a Zj 4) II. (19) Don Carson (mp3)
Skutky 12,20-13,4 (10) Ronnie Stevens (mp3)
Křesťané a komunismus: Střední a Východní Evropa 1945–1990 I. (12) Meic Pearse (mp3)
Epocha forem - Sokratés a Platón (7) Michael Payne (mp3)
1. Petrův 4,1-9 (17) Scott Gilchrist (mp3)
Smlouvy ve Starém zákoně (4) Richard L. Pratt (mp3)
Jakub 1,12-18-část 2 (5) Rick Bourque (mp3)
Genesis 1-2 (2) Ronnie Stevens (mp3)
Reformace - Martin Luther 3 (12) Frank A. James III (mp3)
Genesis 37-39 (18) Ronnie Stevens (mp3)
2. Spasení začíná vyvolením (1Te 1,3-4) | 2013 Pavel Steiger (mp3)
Římanům 3,21-26 (5) William Barcley (mp3)
Jan 11-13 (13) Ronnie Stevens (mp3)
Římanům 9,1-33, vyvolení část 2. (13) William Barcley (mp3)
Prolog - J 1,1-18 III. (3) Don Carson (mp3)
4. Vyvolení z milosti | 2019 Aleš Novotný (mp3)
Lk 12 (10) Scott Gilchrist (mp3)
3. Vyvýšenost Krista v životě sboru (Ko 3,12-15) | 2012 Ján Šichula (mp3)
Smlouvy ve Starém zákoně (19) Richard L. Pratt (mp3)
Boží království ve Starém zákoně (3) Richard L. Pratt (mp3)
Život krále Davida - upevnění Davidova království (14) Ronnie Stevens (mp3)
1. Námitky proti Sola Scriptura | 2015 Jaroslav Kernal (mp3)
Učení o Bohu - Boží skutky a bytí ve SZ Richard C. Gamble (mp3)
Efezským 2,4-10 Scott Gilchrist (mp3)
2. Výlučnost Krista ve vztahu k Písmu | 2017 Pavel Steiger (mp3)
Biblické poradenství a psychologie John MacArthur (mp3) Reformace č. 7

Stránky