Název Autor Poznámkaseřadit vzestupně Zápas o duši Reformace
Efezským - úvod do listu (1) Scott Gilchrist (mp3)
Idealismus - Hegel (22) Michael Payne (mp3)
Stvoření - naslouchání Božímu hlasu II. (17) Hector Morrison (mp3)
Mt 7,15-29 (20) James Young (mp3)
Smlouvy ve Starém zákoně (18) Richard L. Pratt (mp3)
Boží království ve Starém zákoně (2) Richard L. Pratt (mp3)
Jakub 3,l3-18 (9) Rick Bourque (mp3)
Život krále Davida - David králem (13) Ronnie Stevens (mp3)
Učení o Kristu - Kristovo vtělení Richard C. Gamble (mp3)
Koncil v Konstantinopoli (7) Donald Fortson (mp3)
3. Sola Scriptura - Jedině Písmo | 2011 Jerry Farnik (mp3)
1 Te 4,13-18 (15) Scott Gilchrist (mp3)
1 Timoteovi 3 - 4. část (6) Rick Bourque (mp3)
Duch v Janových spisech - J 16, J 20, 1J 2 (16) Don Carson (mp3)
Skutky 8,1-9,16 (7) Ronnie Stevens (mp3)
04 Boží láska k církvi a v církvi Zdeněk Karásek (mp3)
Křesťané v sovětském režimu: 1917 – 1941 III. (08) Meic Pearse (mp3)
Přehled řecké filozofie I. (4) Michael Payne (mp3)
Jan 6-7 (10) Ronnie Stevens (mp3)
Římanům 7,1-25 (10) William Barcley (mp3)
1. Petrův 2,21 - 3,6 (14) Scott Gilchrist (mp3)
Smlouvy ve Starém zákoně (1) Richard L. Pratt (mp3)
Teologie Nového zákona - Galatským III. (8) Reggie M. Kidd (mp3)
Lk 8 (7) Scott Gilchrist (mp3)
Staré dobré evangelium Radovan Hynek (mp3) Reformace č. 9
Co se stalo s výkladovým kázáním? Matt Waymeyer (mp3) Reformace č. 10
Učení o Bohu - Teologie v Pentateuchu Richard C. Gamble (mp3)
Středověk - křížové výpravy (8) Frank A. James III (mp3)
Genesis 22-27 (14) Ronnie Stevens (mp3)
Mt 5,3-12 Blahoslavenství - 1. část (2) James Young (mp3)
Stvoření - Převrácené a obnovené (15) Hector Morrison (mp3)
Kant a etika (21) Michael Payne (mp3)
Mt 7,12-14 Zlaté pravidlo (19) James Young (mp3)
Smlouvy ve Starém zákoně (17) Richard L. Pratt (mp3)
Boží království ve Starém zákoně (1) Richard L. Pratt (mp3)
Jakub 2, 14-26 - část 3 (8) Rick Bourque (mp3)
Život krále Davida - David v Siklagu 2 (12) Ronnie Stevens (mp3)
Učení o Kristu - Kristovo Božství Richard C. Gamble (mp3)
Efezským 5,1-14 Scott Gilchrist (mp3)
5. Založení nového sboru | 2018 Jaroslav Kernal (mp3)
6. Boží dobrota (& lidská zkaženost) | 2014 Jaroslav Kernal (mp3)
Arius a Nikájský koncil (6) Donald Fortson (mp3)
2. Soli Deo Gloria - Jedině Bohu buď sláva | 2011 Pavel Steiger (mp3)
1 Te 4,9-12 (14) Scott Gilchrist (mp3)
1 Timoteovi 3 - 3. část (5) Rick Bourque (mp3)
Duch v Janových spisech - J 14-16 II. (15) Don Carson (mp3)
Skutky 6,4-7,60 (6) Ronnie Stevens (mp3)
03 Jak se projevuje Boží láska k lidem Pavel Steiger (mp3)
Křesťané v sovětském režimu: 1917 – 1941 II. (07) Meic Pearse (mp3)
Epocha bohů (3) Michael Payne (mp3)
Jan 6,1-58 (9) Ronnie Stevens (mp3)
Římanům 6,1-7,6 (9) William Barcley (mp3)
1. Petrův 2,11-20 (13) Scott Gilchrist (mp3)
Boží království ve Starém zákoně (16) Richard L. Pratt (mp3)
Teologie Nového zákona - Galatským II. (7) Reggie M. Kidd (mp3)
Lk 6 (6) Scott Gilchrist (mp3)
Učení o Bohu - Bůh a zjevení ve Starém zákoně Richard C. Gamble (mp3)
Středověk - Augustin (7) Frank A. James III (mp3)
Genesis 19-22 (13) Ronnie Stevens (mp3)
Římanům 1,1-17 (2) William Barcley (mp3)
Reformace v Anglii, Jan Kalvín - 1. část (20) Donald Fortson (mp3)
Stvoření - Eva a manželství II. (14) Hector Morrison (mp3)
Immanuel Kant II. (20) Michael Payne (mp3)
Mt 7,6-11 Modlitba (18) James Young (mp3)
Smlouvy ve Starém zákoně (16) Richard L. Pratt (mp3)
Teologie Nového zákona - 1. Korintským IV. a závěr (22) Reggie M. Kidd (mp3)
Jakub 2,14-26 - část 2 (7) Rick Bourque (mp3)
Život krále Davida - David v Siklagu 1 (11) Ronnie Stevens (mp3)
4. Co to znamená být součástí církve | 2018 Daniel Adamovský (mp3)
5. Boží svrchovanost & lidská omezenost | 2014 Radek Kolařík (mp3)
Otázka autority (5) Donald Fortson (mp3)
1. Pět reformačních 'Solas' jako základ evangelikalismu | 2011 Štěpán Rucki (mp3)
1 Te 4,2-8 (13) Scott Gilchrist (mp3)
1 Timoteovi 3 - 2. část (4) Rick Bourque (mp3)
Duch v Janových spisech - J 14-16 I. (14) Don Carson (mp3)
John Wesley - 2. část, Osvícenství - 1. část (26) Donald Fortson (mp3)
Skutky 4,12-6,3 (5) Ronnie Stevens (mp3)
02 Boží láska zjevená v Kristu Radek Kolařík (mp3)
Křesťané v sovětském režimu: 1917 – 1941 I. (06) Meic Pearse (mp3)
Čtyři epochy filozofie (2) Michael Payne (mp3)
Jan 4,27-5,47 (8) Ronnie Stevens (mp3)
Římanům 4 a 5, připočtení spravedlnosti (8) William Barcley (mp3)
1. Petrův 2,4-10 (12) Scott Gilchrist (mp3)
Boží království ve Starém zákoně (15) Richard L. Pratt (mp3)
Teologie Nového zákona - Galatským I. (6) Reggie M. Kidd (mp3)
Lk 4 (5) Scott Gilchrist (mp3)
Kalvín a zakládání sborů Frank A. James III (mp3) Reformace č. 33
Mohou křesťané popírat Panovníka? Jaroslav Kernal (mp3) Reformace č. 4
Úvod do systematické teologie Richard C. Gamble (mp3)
Gnosticismus a středověk (6) Frank A. James III (mp3)
Genesis 19 (12) Ronnie Stevens (mp3)
Anabaptisté (19) Donald Fortson (mp3)
Skutky 23,1-28,31 (20) Ronnie Stevens (mp3)
Immanuel Kant I. (19) Michael Payne (mp3)
Mt 7,1 Souzení (17) James Young (mp3)
Jakub 1,2-4-část 2 (3) Rick Bourque (mp3)
Smlouvy ve Starém zákoně (15) Richard L. Pratt (mp3)
Teologie Nového zákona - 1. Korintským - přehled III. (21) Reggie M. Kidd (mp3)
Život krále Davida - Davidův útěk před Saulem 2 (10) Ronnie Stevens (mp3)
Učení o Kristu - Kristova osoba Richard C. Gamble (mp3)
4. Boží spravedlnost & lidská nespravedlnost | 2014 Ján Šichula (mp3)
Rané heretické skupiny (4) Donald Fortson (mp3)
6. Panelová diskuze | 2016 redakce (mp3)
1 Te 4,4-8 (12) Scott Gilchrist (mp3)
1 Timoteovi 3 - 1. část (3) Rick Bourque (mp3)
Praví uctívači - J 4,1-42 II. (12) Don Carson (mp3)
Pietismus, Phillipp Jacob Spener, John Wesley (25) Donald Fortson (mp3)
Skutky 2,43-4,11 (4) Ronnie Stevens (mp3)
01 Bůh je láska Jaroslav Kernal (mp3)
Začátek nových evangelikálních hnutí ve Vých. Evropě: letniční hnutí (05) Meic Pearse (mp3)
Úvod do filozofie (1) Michael Payne (mp3)
Jan 4,1-26 (7) Ronnie Stevens (mp3)
Římanům 5,1-21 (7) William Barcley (mp3)
1. Petrův 1,20 - 2,3 (11) Scott Gilchrist (mp3)
Boží království ve Starém zákoně (14) Richard L. Pratt (mp3)
Teologie Nového zákona - Pavlova eschatologie III. a první misijní cesta (5) Reggie M. Kidd (mp3)
Lk 3-4 (4) Scott Gilchrist (mp3)
Efezským 1,15-23 Scott Gilchrist (mp3)
6. Otázky a odpovědi | 2017 redakce (mp3)
Genesis 14-15 (10) Ronnie Stevens (mp3)
Učení o trojici (5) Frank A. James III (mp3)
Genesis 15-18 (11) Ronnie Stevens (mp3)
Jistota spasení - 1J 2,18-19 (28) Don Carson (mp3)
Martin Luther - 3. část, Ulrich Zwingli (18) Donald Fortson (mp3)
Stvoření - Eva a manželství I. (13) Hector Morrison (mp3)
Locke, Berkley a Hume (18) Michael Payne (mp3)
Mt 6,25-34 Starosti (16) James Young (mp3)
Život krále Davida - etika zabíjení a smrt ve Starém zákoně (8) Ronnie Stevens (mp3)
Téma a Jakub 1,2-4 (2) Rick Bourque (mp3)
Smlouvy ve Starém zákoně (14) Richard L. Pratt (mp3)
Teologie Nového zákona - 1. Korintským - přehled II. (20) Reggie M. Kidd (mp3)
Život krále Davida - Davidův útek před Saulem 1 (9) Ronnie Stevens (mp3)
Lk 24,47-53 (20) Scott Gilchrist (mp3)
Učení o Kristu - Kristova osoba Richard C. Gamble (mp3)
Efezským 4,11-32 Scott Gilchrist (mp3)
3. Biblické vedení církve | 2018 Aleš Novotný (mp3)
3. Boží svatost & lidská hříšnost | 2014 Jerry Farnik (mp3)
Moderní církev - 2. část (20) Frank A. James III (mp3)
5. Dílo Boží trojice v oslavení | 2016 Jaroslav Kernal (mp3)
1 Te 4,1-8 (11) Scott Gilchrist (mp3)
Ustanovení starších (2) Rick Bourque (mp3)
Duch v Janových spisech - J 7,37-39 (13) Don Carson (mp3)
Puritáni a baptisté (24) Donald Fortson (mp3)
Skutky 2,1-47 (3) Ronnie Stevens (mp3)
Začátek nových evangelikálních hnutí ve Vých. Evropě: pietisti a baptisti II. (04) Meic Pearse (mp3)
Smlouvy - David (28) Hector Morrison (mp3)
Jan 3,8-4,7 (6) Ronnie Stevens (mp3)
Římanům 3,27-4,25 (6) William Barcley (mp3)
1. Petrův 1,10-19 (10) Scott Gilchrist (mp3)
Boží království ve Starém zákoně (13) Richard L. Pratt (mp3)

Stránky