Mike Wallace uvedl svůj program "60 minut" příběhem o válečném zločinci, nacistovi - Adolfu Eichmannovi, hlavním architektu židovské genocidy, a poté si položil stěžejní otázku - jak je možné, že člověk dokáže jednat jako Eichmann? Byla to snad nějaká nestvůra? Šílenec? Nebo snad ještě něčím jiným - totiž docela normálním?

Děsivá odpověď na Wallaceovu šokující otázku přišla v interview sYehielem Dinurem, člověkem, který přežil koncentrační tábor a svědčil proti Eichmannovi při Norimberském procesu. Filmový klip ze soudního přelíčení s Eichmannem z r. 1961 ukazuje, jak Dinur vchází do soudní síně, krátce se zastavuje a poprvé po 18 letech, kdy ho nacista poslal do Osvětimi, se na něj upřeně zadívá. Poté Dinur začíná nekontrolovatelně vzlykat a padá kzemi. Přemohla ho snad nenávist? Strach? Hrůzné vzpomínky? Ne, ani jedno z toho. Dinur, jak Wallaceovi vysvětlil, si náhle uvědomil, že Eichmann nebyl žádný bohorovný armádní důstojník, nadčlověk, schopen poslat tisíce lidí do plynu. Tento Eichmann byl obyčejný člověk. "Dostal jsem strach sám ze sebe," řekl Dinur. "Věděl jsem, že dokáži, že jsem schopen učinit totéž. Že jsem totéž co on."

Wallaceovo shrnutí Dinurova hrozného zjištění - "Eichmann je v každém z nás" - je děsivým výrokem. Nicméně, stěžejní pravdu o lidské podstatě vystihuje docela přesně. Hřích je v každém z nás! Nejenom náchylnost k hříchu, ale hřích sám!

Znám to vlastně ze své nejintimnější osobní minulosti. Během vřavy kolem aféry Watergate jsem jednou seděl ve svém autě a přemýšlel o vlastním hříchu - nejenom o špinavé politice, ale io hluboce zakořeněné nenávisti, pýše a zlu. To vše jsem velmi bolestně vnímal. Poprvé v životě mě zaplavil pocit nečistoty. A nejhorší na tom bylo, že se tomu nedalo uniknout. V těchto momentech jsem pocítil, jak mě neodolatelná síla přitahuje do rukou živého Boha.

Od onoho večera, po celá léta, jsem si více a více uvědomoval svou hříšnou podstatu. Nyní však nade všechnu pochybnost vím, že to, co je ve mně dobrého, pochází pouze skrze poznání Ježíše Krista.

Věda, výchova a vzdělání nezměnily zlou morální podstatu člověka ani opíď. Lidské srdce může změnit pouze evangelium Ježíše Krista. Prostota tohoto evangelia činí Boží slib vysvobození z hříchu velmi apelující.

Charles Colson sloužil v Bílém domě jako poradce bývalého presidenta USA Richarda Nixona během turbulentní aféry Watergate. Po vykonání trestu za angažovanost ve skandálu založil a nyní vede organizaci Prison Fellowship - Vězeňské společenství, celonárodní misii pro vězně. Je také velmi plodným křesťanským autorem.

- Přeložil Pavel Bartoš -