kteří jste od ledna podpořili tiskový fond časopisu Zápas o duši. Během prvních dvou měsíců se nám sešlo více než 600 příspěvků. Takové množství odpovědí nás zcela "paralyzovalo" anebylo v našich silách jednotlivě poděkovat. Celá akce nás donutila, abychom všechny předchozí záznamy zanesli do počítače. Tím, že jste nám všichni jednotlivě procházeli znovu rukama, jsme si uvědomili vaši obětavost a věrnost.

Jen s vaší pomocí můžeme dobrou polovinu nákladu časopisu používat pro evangelizační účely. Pokud se stane, že od nás dostanete časopis "nedopatřením", vězte, že nás o zaslání někdo požádal. Vám, kterým finanční situace nedovoluje zaslat dobrovolný příspěvek, znovu opakujeme, že časopis obdržíte bez závazků s radostí jako dárek od těch, kteří vydávání časopisu právě pro tyto účely finančně podporují.

Čtenáři, kterým přestává sloužit zrak a nevidomí, budou mít k dispozici kazetu jednotlivých vydání časopisu kposlechu. Máte-li zájem, napište nám.

Vy, kteří marně sháníte starší čísla ajednotlivé články, které vás zaujaly, potěšíme zprávou, že se k některým tématům znovu vrátíme.

Co pro vás připravujeme? Dlouho očekávaná kniha "Nenasytí se oko viděním", první díl cestovních zážitků, které vycházely na pokračování, vyjde v tomto roce. Ve spolupráci s mnichovskými křesťany připravujeme zvláštní evangelizační číslo časopisu "Zápas oduši." Jeho náklad, pokud vše dopadne podle plánu, dosáhne výše 100.000 výtisků. Modlete se s námi, aby tato společná akce přinesla mnoho Božího požehnání lidem, kteří jsou otevřeni přijmout Boží Dobrou novinu.

Co nového s vysíláním?
Po rozdělení našich států se situace ohledně přidělení vysílacích frekvencí pouze zkomplikovala. Česká Rada pro rozhlasové vysílání byla středem pozornosti po několik měsíců a nikdo znás si netroufá odhadnout poločas rozpadu její životnosti. Změny v celé rozhlasové koncepci našich států plně vytížily kapacitu vysílače, o který jsme měli zájem. Protože žádáme o mezinárodní frekvence, rozhodlo se i ministerstvo zahraničí vstoupit do našeho jednání, ale dosud nemá patřičný úřad, který podobné žádosti ke schválení Rozhlasovou radou doporučí nebo zamítne. Tedy za Českou republiku jsme asi tam, kde jsme byli před rokem.

Každá špatná zpráva má však i dobrou novinu. Tím, že se veškeré krátkovlné vysílání ze Slovenska přesunulo do Čech, je reálná naděje, že můžeme získat k pronájmu uvolněné kapacity na Slovensku.

Čtenářům na Slovensku: v současné době žádáme o registraci a poštovní povolení, založení bankovního spojení. Chceme být připraveni na každou alternativu.

BARTOŠOVI - jsou zatím "nezvěstní". Podle posledních zpráv byli v březnu zasaženi sněhovou bouří na východě Spojených států. Korespondence, která od vás přichází na jejich jméno knám, zatím zůstává bez odpovědi. Těšíme se, až se objeví mezi námi. Čeká je tu mnoho práce. Prosíme, buďte trpěliví s veškerou korespondencí. Jak vidíte, sami nevíme kam dřív.

V Jeho službách vaši
Pavel a Klára Steigerovi