Duchovní podstatu svobody můžeme odmítnout, přesto, budete se mnou souhlasit, že je jeden kazatel ze staré školy, který mluví dosti hlasitě a naprosto srozumitelně. Není sice populární, a přesto ho poslouchá celý svět, neboť cestuje po celé zeměkouli a mluví všemi jazyky. Navštěvuje chudé i bohaté. Káže nejen katolíkům a evangelíkům, káže všem, kteří mají nějaké náboženství, ale i těm, kteří nemají žádné. Ať má jakýkoliv proslov, obsah jeho kázání se nikdy nemění. Je opravdu dobrý řečník a často probouzí city, které by žádný jiný kazatel nedokázal vyvolat. Přivádí k pláči i ty lidi, kteří nejsou zvyklí plakat. Obrací se na rozum, srdce i svědomí svých posluchačů. To, co říká, nikdo ještě nedokázal vyvrátit. Není ani jedno svědomí, které by se v jeho přítomnosti alespoň na okamžik nezachvělo, není ani jedno srdce, které by při jeho vážných proslovech mohlo zůstat lhostejné.

Celý svět ho proklíná. A přesto vždy nalezne vhodné prostředky, aby všichni lidé mohli slyšet jeho hlas. Tento kazatel není vzdělaný, ani taktní. Často přeruší veřejnou slavnost, anebo přijde uprostřed soukromé zábavy. Číhá u dveří tanečních sálů, hostinců i diskoték. Často navštěvuje kanceláře a továrny. Je možné se s ním setkat při sportovních akcích všeho druhu. Každého dne dopadá jeho stín na silnice adálnice. Bez ohlášení vstupuje do každého soukromého bytu. Navštěvuje také nejvýznačnější osobnosti. Líbí se mu zámky i paláce. Avšak nepohrdá ani nejchudšími ulicemi, aby tam konal svou práci. Jmenuje se SMRT!

Je snad někdo, kdo ještě neslyšel kázání tohoto starého kazatele? Jeho židlí je každý náhrobní kámen. Také vnovinách má vyhrazené zvláštní místo. Každý smuteční šat připomíná jednu z jeho návštěv. Často vídáme jít posluchače tohoto svrchovaného kazatele na hřbitov. Kolikrát asi se už obrátil na vás? Náhlým úmrtím vašeho souseda, odchodem některého z vašich příbuzných, ztrátou přítele nebo vašeho milovaného manžela či manželky. Možná, že jste ztratili i milované dítě. Všechny takové události jsou vážná napomenutí tohoto starého kazatele.

Jednoho dne, možná už velice brzo, poskytnete mu i vy text a jeho hlas zazní nad vaším hrobem a uprostřed vaší rodiny. Děkujte Bohu, že jste ještě živ a že ještě máte čas dát do pořádku otázku svých hříchů. Můžete odmítat Bibli, a jestliže vás to baví, snažit se ivyvrátit všechna její tvrzení. Můžete se smát jejím naučením a pohrdat jejími napomenutími. Ano, můžete dokonce odmítat i Spasitele, o Němž ona mluví. Můžete se také vyhýbat hlasatelům evangelia. Vždyť vás nikdo nenutí chodit do kostela na bohoslužby, anebo do nějakého křesťanského shromáždění. A když je někde evangelium zvěstované, můžete jít pryč anebo odporovat. Ale když se vám takto podaří zbavit se Božího slova a služebníků Krista, co uděláte s oním starým kazatelem? Máte nějaký prostředek, aby se k vám nepřiblížil? Můžete ho zastavit, když je jednou na cestě? Myslíte si, že se dá ovlivnit pokroky vědy a techniky, aby změnil své zásady a svou praxi?

Ať jste kdokoliv, zamyslete se nad budoucností, která vás čeká! I váš život může brzy skončit, vaše radosti jednou přestanou. Jednoho dne se budete musit vzdát i svých zájmů a prací. Jakou cenu budou mít majetky a pocty ve chvíli, kdy se vaše tělo bude navracet v prach?

- Traktát - POSEL POKOJE, pošt. př. č. 21, 530 03 Pardubice 3