... Vzhledem k tomu, že žijete v mohamedánské zemi bude pro vás asi těžké se zabývat tématem Izreale. Myslím, že je nutné postavit se i v této záležitosti do služeb Božích, na obranu jeho lidu. Dnes uplatňované nároky na další území Izraele jsou nespravedlivé. Arabové mají ve své moci 640x více území než dnešní Izrael z r. 1967. Tomuto národu jde o bytí a nebytí a svět mlčí. Žiji od r. 1927 a za svého života jsem zažil splnění jednoho biblického zaslíbení nesmírného významu, vytvoření svobodného Izreale. Jako věřící jsem věděl, že se tak jednoho dne stane. A já směl, i když ve své mladosti, zažít splnění jednoho důležitého a pro všechny lidi i ateisty, hmatatelného Božího zaslíbení. Jen se ještě musí mnoho změnit v duchovním životě tohoto lidu, musí přijmout Krista. Celý svět, politici i media se vědomě staví proti spravedlnosti a právu tohoto národa. Ale i křesťané na Západě i jinde zbaběle mlčí a mlčí i nejbližší spojenci. Velice bych se bál stát na této straně Božího hněvu. Ostatně Chomeiniho závěť o ovládnutí světa Islámem jsou dosti výmluvná a domnívám se, že s tou bude mít v blízké budoucnisti mnohá velmoc značné potíže. Vždyť dnes je na Západě mnoho mešit.

 

- P.B. Čs -

v