Nikdo z nás nemůže zastavit čas a tak jsme všichni o rok starší, ať se nám to líbí nebo ne. Mládež se nemůže dočkat až jim bude osmnáct a získají plnoletost, aby pak po zbytek života vzpomínali na mládí. Pro starší a plnoleté stárnutí přináší povzdech a změny v životě i ve světě a ne jen od špatného k lepšímu. Máme míň a míň času, toť zlá novina, ale my, kdo máme Boží milost, jsme o rok blíž k nebi.

  • Život, to je pro mne Kristus a smrt je pro mne zisk. Nevím tedy, co bych vyvolil, táhne mě to na obě strany. Toužím odejít a být s Kristem, což je mnohem lepší, ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. (Fil 1:21-23)

Stárnutí je pro křesťana vlastně senzační pokrok. Žít pro nás je svědčit o Kristu a když natrvalo odejdeme, tak je to navíc zisk.

Ročník 1989 je kompletně rozebrán. V 1990 zvyšujeme náklad na 1,500 výtisků. Buďte trpěliví s distribucí, novou adresu oznámíme, případné "poruchy" napravíme jen co se znovu usadíme. Rozšiřujte řady čtenářů, nenechte si časopis jenom pro sebe.