1. Vyvýšenost Krista nade vším (Ko 3,1-4) | 2012

Marcus DennyList Koloským je o osobě a díle Ježíše Krista, jinými slovy je to „evangelium“ (Ko 1,13-23). Třetí kapitole tohoto listu můžeme porozumět jenom v souvislosti s tímto život dávajícím evangeliem. Kristus nás nevolá jenom k nějakému alternativnímu způsobu života, ale ke zcela novému životu. Ve verších 1-4 jsme voláni k tomu, abychom žili jako Ježíš, protože On žije v nás. Protože Kristus žije, i my žijeme. Díky Jeho poslušnosti, můžeme poslouchat i my. A protože Kristus je v nebi, tak my zde na zemi můžeme žít tak, jako bychom byli v nebi také.