Odběr tištěného Zápasu o duši

Vaše jméno a poštovní adresa

Časopis rozesíláme zdarma 4x do roka díky vašim dobrovolným příspěvkům. Díky nim můžeme zasílat časopis i k rozdávání zdarma v nemocnicích, na nádraží, na ulici... Všude, kde je příležitost k šíření evangelia tímto způsobem.