Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. (2. Timoteovi 3,16-17)

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. (Koloským 3,16) 

Naše moudrost by se neměla vyznačovat ničím jiným než ochotou přijímat s pokornou učenlivostí - a přinejmenším bez nalezení chyby - všechno, čemu Svatá Písma učí. (Jan Kalvín 1509-1564)

AutorExterní odkazPoznámkaTyp obsahu

Úloha biblických jazyků v reformaci

Mojmír AdámekČlánek teologie

Ale měli jsme Boží slovo

Ken HamČlánek ZOD

Čtyři způsoby, jak mít osobní užitek ze čtení Bible

David PowlisonČlánek ZOD

O neomylnosti Bible

Martyn Lloyd-JonesReformace

Rozpolcené moře

Josef PotočekČlánek ZOD

Rozjímání nad Božím slovem

Arthur W. PinkČlánek ZOD

Proč nečteš svou Bibli?

Jim ElliffReformace

Proč Parabible není můj šálek kávy

Mojmír AdámekČlánek ZOD

Mám Bibli – co ještě potřebuji?

Ken HamČlánek ZOD

Mám Bibli, víc nepotřebuji – dopis čtenáře a odpověď

Jan SuchýČlánek ZOD

Šest způsobů jak těžit ze čtení rodokmenů

Matthew HolstČlánek ZOD

O křesťanském fundamentalismu:

Karel TrnkaČlánek ZOD

Sola Scriptura a praktický křesťanský život

Pavel SteigerČlánek ZOD

Návrat k Písmu - jediná naděje církve

Michael HortonReformace

2. Výlučnost Krista ve vztahu k Písmu | 2017

Pavel Steiger(video)Video

Vitální luxus

Richard DoulièreReformace

Buďte dospělí! (Žd 5,11-6,3)

Steven ColeReformace

Bitzer byl bankéř!

John PiperReformace

Pastoři trpí podvýživou z nedostatku Slova

Paul WasherČlánek ZOD

Mocné Boží slovo (Žd 4,12-13)

Steven ColeReformace

Neomylnost - kde ji najít a jak ji používat

Charles Haddon SpurgeonReformace

Narození z panny

Jaroslav KernalReformace

Pět omylů, které plynou z vynechání Krista

John HendryxReformace

Důležitost Božího slova

Jaroslav KernalReformace

Reformační hermeneutika: gramatická, historická a kristocentrická

Nathan PitchfordReformace

Král začíná svou vládu soubojem s knížetem temna (Matouš 4,1-11)

Charles Haddon SpurgeonReformace

Hus v Kostnici

Bill HigginsČlánek ZOD

2. Sola Scriptura & spasení | 2015

Lance Roberts(video)Video

1. Námitky proti Sola Scriptura | 2015

Jaroslav Kernal(video)Video

Hlasy z minulosti

Lance RobertsČlánek ZOD

Písmo a pokora Boží

Robert SheehanČlánek ZOD

Jedině Písmo

Michael KrugerČlánek ZOD

Čtyři jednoduché kroky jak zničit sbor

Tim ChalliesReformace

Naděje věčného života zjevená v Božím slově (Tt 1,2-3a)

Jaroslav KernalReformace

Dostatečnost Písma

Carl TruemanČlánek ZOD

Život apoštola Petra - obrácení a povolání (1)

Scott Gilchrist(mp3)audio

Oddanost puritánů učení Sola Scriptura (Steve Lawson)

Steve LawsonReformace

První, nejdůležitější, hlavní a základní věci v křesťanství!

John Charles RyleReformace

Bible – zbraň našeho Pána

Charles Haddon SpurgeonČlánek ZOD

Rozlišuj, nebo zemřeš!

Aleš NovotnýČlánek ZOD

Výzva k duchovnímu rozlišování 3 - Bolest z uzdravení

Justin Peters(video)Video

Obnova Božího lidu Božím Slovem I.

Jaroslav KernalReformace

Svatá Písma

redakceČlánek ZOD

Problematika cessationismu (Tom Pennington)

Tom PenningtonReformace

Šest rad, jak se učit Písmo zpaměti

Paul TautgesReformace

Kontext, kontext, kontext!

Jaroslav KernalReformace

Kalvínova kritika kalvinistů-charismatiků (S. Lawson)

Steve LawsonReformace

Blaze muži...

Jaroslav KernalReformace

Falešná učení o vedení duchovních bitev: zpohanštění církve

Bob DeWaayReformace

Proč by všichni věřící, nejen pastoři, měli studovat pastorální epištoly

Jon English LeeReformace

Dávejte pozor na to, co slyšíte

Jaroslav KernalReformace

Není jedno, co čteme

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Sola Scriptura – Jedině Písmo

Jerry FarnikČlánek ZOD

Jak a podle jakého pravidla má být církev napravována

Jan Amos KomenskýČlánek ZOD

Proč církev vymírá?

Stanislav KaczmarczykČlánek ZOD

Milostný dopis, který vám poslal Bůh

Thomas WatsonReformace

Obstáli by evangelisté před soudem jako hodnověrní svědkové?

Daniel Spratek(video)Video

Jsou evangelia důvěryhodná?

Dirk Jongkind(video)Video

Kdo je v Kristu...

Jaroslav KernalReformace

Pověření vyplývající z bezchybnosti Bible: Výkladové kázání

John MacArthurČlánek ZOD

V jakém stavu je dnes kázání?

Albert MohlerČlánek ZOD

Jako když kape kohoutek

Scott OliphintČlánek ZOD

Je psychologie 67. knihou Bible?

Matt WaymeyerReformace

Autorita Písma

Martyn Lloyd-JonesReformace

Ecclesiasticus Rex

Richard Ganz(mp3)Reformace

Kórach a jeho vzpoura

Jiří KrálReformace

Evangelikální Popelka

Conrad PomeroyReformace

Ecclesiasticus Rex

Richard GanzČlánek ZOD

Hlubší proniknutí do Božího slova

Dennis McBride(mp3)Reformace

Podivuhodné věci z tvého slova - Ž 119,18

John PiperLink

Kdo je kazatel pravdy?

Jaroslav KernalReformace

Římskokatolické způsoby myšlení pronikající do evangelikalismu

Richard BennettReformace

Písmo svaté (3)

Alois AdlofČlánek teologie

Jak přimět neaktivní členy sboru k tomu, aby se více zapojovali?

John Blanchard, Todd Dick(video)Video

Jaké místo mají v evangelizaci scénky a další zábavné prvky?

John Blanchard, Todd Dick(video)Video

Biblické poradenství a psychologie?

John Blanchard, Todd Dick(video)Video

Je v kázání místo na osobní zkušenosti?

John Blanchard, Todd Dick(video)Video

Je dobré kázat tématicky?

John Blanchard, Todd Dick(video)Video

Odkud pochází morálka a etika?

John Blanchard, Todd Dick(video)Video

Dostatečnost Písma v posvěcování

Todd Dick(video)Video

Dostatečnost Písma

Todd Dick(video)Video

Přesnost Bible

Henry MorrisReformace

Hlubší proniknutí do Božího slova

Dennis McBrideČlánek ZOD

Nebral Boží slovo vážně

Jaroslav KernalReformace

4. Vyvýšenost Krista skrze Boží slovo (Ko 3,16-17) | 2012

Jaroslav Kernal(mp3)audio

Dostatečnost Božího Slova pro život křesťana i církve

Peter SmithČlánek ZOD

Důvěra v Boží slovo

Jaromír BubeníčekČlánek ZOD

Samotné Písmo

Jan Amos KomenskýČlánek ZOD

Kdybyste věřili Mojžíšovi ...

Jaroslav KernalČlánek ZOD

3. Sola Scriptura - Jedině Písmo | 2011

Jerry Farnik(video)Video

3. Sola Scriptura - Jedině Písmo | 2011

Jerry Farnik(mp3)audio

Přebývání ve Slově

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Učit se Boží Slovo zpaměti

Donald WhitneyČlánek ZOD

Luther a Kalvín o autoritě Bible

J. W. RobbinsČlánek ZOD

Autorita Písma

CizinecČlánek ZOD

Odkud se v církvi bere falešné učení

Jan Amos KomenskýČlánek ZOD

Výkladové kázání - má vůbec nějaké opodstatnění?

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Písmo, které četl Ježíš

Michal KlusČlánek ZOD

O toleranci a fundamentalismu

Pavel SteigerČlánek ZOD

Rozpory v Bibli?

Bob PassantinoČlánek ZOD

Stručná obhajoba principu Sola Scriptura

reformovanýČlánek ZOD

Můžeme důvěřovat Bibli?

R. J. SheenanČlánek ZOD

Křesťanská dogmatika

Petr KrákoraČlánek ZOD

Kánon Nového zákona (4)

Frank A. James III(mp3)audio

Učení o Bohu a o Písmu - Bůh a Boží slovo

Richard C. Gamble(mp3)audio

Učení o Písmu - Boží slovo

Richard C. Gamble(mp3)audio

Učení o Písmu - Písma Nového zákona

Richard C. Gamble(mp3)audio

Učení o Písmu - Neomylnost a bezchybnost

Richard C. Gamble(mp3)audio

Učení o Písmu - Neomylnost a bezchybnost Nového zákona

Richard C. Gamble(mp3)audio

Ohrožuje Bible mravnost mládeže?

redakceČlánek ZOD

Zákon vyloučeného sporu

Phil JohnsonČlánek ZOD

Zvěstování čistého Božího slova

Ota VožehČlánek ZOD

Jednotnost a návaznost Bible (1)

Pavel SteigerČlánek teologie

Vydání a překlady (2)

Pavel SteigerČlánek teologie

Bible a její kritika (3)

Pavel SteigerČlánek teologie

Jedinečnost a spolehlivost Bible (4)

Pavel SteigerČlánek teologie

Co znamená slovo biblický?

Jan HáblČlánek ZOD

Inspirace a původ Bible (5)

Pavel SteigerČlánek teologie

Původ Bible (6)

Pavel SteigerČlánek teologie

Původ Bible (7)

Pavel SteigerČlánek teologie

Jak byla Bible sestavena (8)

Pavel SteigerČlánek teologie

Může Bible obsahovat chyby? (9)

Pavel SteigerČlánek teologie

Může Bible obsahovat chyby? (10)

Pavel SteigerČlánek teologie

Doslovný nebo obrazný výklad Bible? (1)

Pavel SteigerČlánek teologie

Tři nejčastější chyby (2)

Pavel SteigerČlánek teologie

Pět zásad (3)

Pavel SteigerČlánek teologie

Úloha Ducha (4)

Pavel SteigerČlánek teologie

Interpretace - výklad Bible (5)

Pavel SteigerČlánek teologie

Bible je nemravná kniha

Klára SteigerováČlánek teologie

Kritika Bible

Klára SteigerováČlánek teologie

Volba životního partnera

Wlter FremontČlánek ZOD

Boží cesty

redakceČlánek ZOD

Je Bible stále závazná?

Peter MastersČlánek ZOD

Bible v proměnách času

Klára SteigerováČlánek teologie

Bible a jiná náboženství - úvod (1)

Pavel SteigerČlánek teologie

Bible a židovství (2)

Pavel SteigerČlánek teologie

Bible a islám (3)

Pavel SteigerČlánek teologie

Bible a hinduismus (4)

Pavel SteigerČlánek teologie

Bible a buddhismus (5)

Pavel SteigerČlánek teologie

Liberalismus versus fundamentalismus

Pavel SteigerČlánek ZOD

Byl Ježíš chybující?

Steiger PavelČlánek ZOD

Dějiny napsané předem

J. D. JessČlánek ZOD

Bible na lavici obžalovaných nikdy nebude

- šek -Článek ZOD

Genesis a pád národů

Ken HamČlánek ZOD

Nepravdivé výroky

Pavel SteigerČlánek ZOD