1. Důležitost učení o Trojici | 2016

V této úvodní přednášce si objasníme, proč je důležité učení o Trojici, o trojjediném Bohu. Výslovně, čtyřmi biblickými verši dokážeme, že Bůh jen jeden, zjevený ve třech odlišných Osobách. Vysvětlíme si nejdůležitější úlohy, každé Boží Osoby: Otce, Syna a Ducha svatého.

Jádro přednášky se bude opírat o naprostou dokonalou, harmonickou, součinnost všech tří Božích Osob. Krátce představíme dokonalou součinnost trojjediného Boha ve stvoření, spasení, posvěcení a oslavení.

Ukážeme si, jak „svobodná“ vůle padlého člověka, judaismus, Jehovovi svědci, Mezinárodní sjednocená letniční církev (UPCI), Branhamovci, Mormoni, islám a pohané různých náboženských směrů buď deformují, nebo popírají naprostý soulad činnosti trojjediného Boha.

Na závěr si velmi krátce popíšeme, jak se biblicky definovaný trojjediný Bůh zjevuje ve stvoření: ve vesmíru, prostoru, čase, hmotě, a světle.