5. Založení nového sboru | 2018

  • V každé té církvi ustanovili starší a v modlitbách a postech svěřili učedníky Pánu, v kterého uvěřili. (Sk 14,23)

Pán Ježíš Kristus je úhelným kamenem, na němž je postavena stavba církve. Její základ tvoří apoštolové a proroci a stavba církve roste ve vzájemné závislosti Božím růstem. Boží slovo nám předkládá jednoduché evangelium a jednoduchý popis církve i jejího fungování. Ale v průběhu historie bylo jak evangelium, tak církev zatemněny a naředěny mnoha lidskými naukami. Reformace v 16. století osvobodila evangelium z pout obřadnosti a slovně vyhlásila také návrat ke kořenům biblické církve. Důsledně však učení o církvi nebylo nikdy uvedené do praxe. Proto musíme jít zpátky do Božího slova, abychom viděli prostou nádheru Kristovy církve, která je spojená s prostou zprávou evangelia. 

Uděláme rychlou sondu do Skutků apoštolských a ukážeme si, jak vznikaly církve v době apoštolů a následně se podíváme na jeden opomíjený manželský pár, jemuž jsou zavázány vděčností všechny církve z pohanů – na Priscilu a Akvilu. Nakonec to uzavřeme několika aplikacemi vztaženými do současné situace v naší zemi.