AutorPoznámkaTyp obsahu

Svědectví o ukřižování (J 19,17-42)

Jaroslav KernalReformace

Zlomen Bohem (Gn 32,1-33)

Jaroslav KernalReformace

Zachraňující milost vychovává (Tt 2,12)

Jaroslav KernalReformace

Reformace č. 73

Jaroslav KernalReformace

Jákob opět utíká (Gn 31,1-54)

Jaroslav KernalReformace

Rozsah milosti (Tt 2,11)

Jaroslav KernalReformace

Reformovaný kazatel Jan Karafiát

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Meč, hlad, dravá zvěř a mor

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Jákobova mzda (Gn 30,25-43)

Jaroslav KernalReformace

Zjevení milosti (Tt 2,11)

Jaroslav KernalReformace

Bůh naplňuje své Slovo (Gn 29,30-30,24)

Jaroslav KernalReformace

Charakter milosti (Tt 2,11)

Jaroslav KernalReformace

Hle, můj služebník (Iz 52,13-53,12)

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Vděčnost navzdory okolnostem

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Jákob je podveden (Gn 29,1-29)

Jaroslav KernalReformace

K čemu vede podřízenost

Jaroslav KernalReformace

Vděčnost navzdory okolnostem

Jaroslav KernalČlánek teologie

Jákobův útěk (Gn 28,1-22)

Jaroslav KernalReformace

Jak se projevuje podřízenost

Jaroslav KernalReformace

01 Bůh je láska

Jaroslav Kernal(mp3)audio

Izákovo požehnání (Gn 27,1-46)

Jaroslav KernalReformace

Základem zbožnosti je podřízenost

Jaroslav KernalReformace

Zaslíbení vládce (Gn 49,10)

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Bohatství píle

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Chlubit se křížem (Ga 6,11-18)

Jaroslav KernalČlánek teologie

Společenství Ducha (Ga 6,6-10)

Jaroslav KernalČlánek teologie

Nemáte s Kristem nic společného! (Ga 5,1-5)

Jaroslav KernalČlánek teologie

Kdo je tvá matka? (Ga 4,21-31)

Jaroslav KernalČlánek teologie

Kam se podělo vaše nadšení? (Ga 4,12-20)

Jaroslav KernalČlánek teologie

Čiňte pokání

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Poučení od Izáka (Gn 26,1-35)

Jaroslav KernalReformace

Základem zbožnosti je podřízenost

Jaroslav KernalReformace

Synové a dědicové (Ga 4,1-11)

Jaroslav KernalČlánek teologie

Požehnané důsledky víry (Ga 3,26-29)

Jaroslav KernalČlánek teologie

Jákoba jsem si zamiloval (Gn 25,19-34)

Jaroslav KernalReformace

Protivník mladšího muže

Jaroslav KernalReformace

Abrahamova závěť (Gn 25,1-18)

Jaroslav KernalReformace

Vzor pro mladšího muže

Jaroslav KernalReformace

Jak je to se zákonem? (Ga 3,19-25)

Jaroslav KernalČlánek teologie

Těžké čtení

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Zákon neruší zaslíbení (Ga 3,15-18)

Jaroslav KernalČlánek teologie

Žena pro Izáka (Gn 24,1-67)

Jaroslav KernalReformace

Kázeň mladšího muže (Tt 2,6)

Jaroslav KernalReformace

O kříži před křížem (Ž 22,1–32)

Jaroslav KernalČlánek ZOD

S vděčností

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Požehnání Abrahamovo (Ga 3,10-14)

Jaroslav KernalČlánek teologie

Smrt Sáry (Gn 23,1-20)

Jaroslav KernalReformace

Duchovní zralost mladších mužů I.

Jaroslav KernalReformace

3. Zákon & milost | 2019

Jaroslav Kernal(mp3)audio

Obětování Izáka

Jaroslav KernalReformace

Důsledky nezralosti mladších žen

Jaroslav KernalReformace

Děti Abrahama (Ga 3,6-9)

Jaroslav KernalČlánek teologie

Vycházející z výsosti

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Vánoční zamyšlení

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Začali jste žít z Ducha svatého (Ga 3,1-5)

Jaroslav KernalČlánek teologie

Lék ničivější než nemoc

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Zákon nemůže dát spravedlnost (Ga 2,21)

Jaroslav KernalČlánek teologie

Ukřižován spolu s Kristem (Ga 2,19-20)

Jaroslav KernalČlánek teologie

… abych živ byl Bohu (Ga 2,17-19)

Jaroslav KernalČlánek teologie

Jedině vírou (Ga 2,15-16)

Jaroslav KernalČlánek teologie

Autorita evangelia (Ga 2,11-14)

Jaroslav KernalČlánek teologie

Nadřazenost evangelia (Ga 2,6-10)

Jaroslav KernalČlánek teologie

Zachování pravdy evangelia (Ga 2,1-5)

Jaroslav KernalČlánek teologie

… a děkovali za mne Bohu (Ga 1,16-24)

Jaroslav KernalČlánek teologie

Nádhera Boží milosti (Ga 1,13-16)

Jaroslav KernalČlánek teologie

Zjevené evangelium (Ga 1,10-12)

Jaroslav KernalČlánek teologie

Budiž proklet! (Ga 1,8-9)

Jaroslav KernalČlánek teologie

Jiné evangelium není! (Ga 1,7)

Jaroslav KernalČlánek teologie

Rychle se odvracíte! (Ga 1,6)

Jaroslav KernalČlánek teologie

Zachraňující moc evangelia (Ga 1,3-5)

Jaroslav KernalČlánek teologie

Církvím v Galacii (Ga 1,1-2)

Jaroslav KernalČlánek teologie

Otázky ze Zimní konference 2018

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Slovo kříže je mocí Boží (1K 1,17–18)

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Velikonoční úvodník

Jaroslav KernalČlánek ZOD

5. Založení nového sboru | 2018

Jaroslav Kernal(mp3)audio

5. Založení nového sboru | 2018

Jaroslav Kernal(video)Video

O Boží věrnosti (Gn 21,1-34)

Jaroslav KernalReformace

Znaky duchovní zralosti mladších žen (Tt 2,4-5)

Jaroslav KernalReformace

Bůh je naše útočiště (Ž 46,2-12)

Jaroslav KernalReformace

Boží sláva se zjevuje obyčejným lidem (L 2,1–20)

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Prorok - recidivista (Gn 20,1-18)

Jaroslav KernalReformace

Duchovní zralost mladších žen (Tt 2,4-5)

Jaroslav KernalReformace

Sola fide – Jedině vírou (Ef 2,8-9)

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Dlouhá chapadla hříchu (Gn 19,23-38)

Jaroslav KernalReformace

Prostředky křesťanské zralosti (Tt 2,2-3)

Jaroslav KernalReformace

Vyjděte z místa zkázy (Gn 19,1-26)

Jaroslav KernalReformace

Podoba křesťanské zralosti (Tt 2,2-3)

Jaroslav KernalReformace

Když se Boží přítel modlí (Gn 18,16-33)

Jaroslav KernalReformace

Růst ke zralosti (Tt 2,2-3)

Jaroslav KernalReformace

Zdravé vedení církve

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Izákovo pole

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Zaslíbení syna (Gn 18,1-15)

Jaroslav KernalReformace

Cesta k nápravě Božího lidu (Tt 2,1)

Jaroslav KernalReformace

Naše hospodaření v roce 2016

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Boží dobrota & lidská zkaženost

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Znamení smlouvy (Gn 17,1-27)

Jaroslav KernalReformace

Křesťan žije tím, co vyznává (Tt 1,16)

Jaroslav KernalReformace

5. Kristovo místo v církvi | 2017

Jaroslav Kernal(mp3)audio

5. Kristovo místo v církvi | 2017

Jaroslav Kernal(video)Video

Dílo Boží trojice v oslavení

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Křesťan a společné vlastnictví (odpověď na dopis čtenáře)

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Pekelný evangelista (Lk 16,19-31)

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Ještě je naděje

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Pozor na zkratky (Gn 16,1-16)

Jaroslav KernalReformace

Křesťan není poskvrněný, ale obnovuje se (Tt 1,15)

Jaroslav KernalReformace

Hospodinův hlas (Ž 29,1-11)

Jaroslav KernalReformace

Smlouva krve (Gn 15,1-21)

Jaroslav KernalReformace

Poznáte je po ovoci (Tt 1,15)

Jaroslav KernalReformace

Pastýř Izraele (Mi 5,1.3)

Jaroslav KernalReformace

Dva králové, dva světy (Gn 14,1-24)

Jaroslav KernalReformace

... aby měli zdravou víru (Tt 1,13-14)

Jaroslav KernalReformace

Nová milost a zaslíbení (Gn 13,5-18)

Jaroslav KernalReformace

Přísné napomínání vede k růstu (Tt 1,13-14)

Jaroslav KernalReformace

Čím je zajištěn tvůj život? (Lk 12,13–21)

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Boží ruka v událostech kolem nás (Ab 1,1–11)

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Co zaseješ, to sklidíš (Gn 12,10-13,4)

Jaroslav KernalReformace

Řešení problému falešných křesťanů (Tt 1,10-12) III.

Jaroslav KernalReformace

Znaky živé církve II.

Jaroslav KernalReformace

Znaky falešného křesťana II.

Jaroslav KernalReformace

Znaky živé církve I. (Sk 2,36-47)

Jaroslav KernalReformace

Znaky falešného křesťana (Tt 1,10-12)

Jaroslav KernalReformace

Historicita prvních kapitol knihy Genesis

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Magna charta spasení (Ef 2,8-10)

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův (Gn 28,13)

Jaroslav KernalReformace

Těm je třeba zavřít ústa! (Tt 1,10-12)

Jaroslav KernalReformace

... z veliké lásky, jíž si nás zamiloval (Ef 2,4)

Jaroslav KernalReformace

Povzbuzování a usvědčování (Tt 1,9) III.

Jaroslav KernalReformace

Křesťan a pravda

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Zoufalý stav přirozeného člověka (Ef 2,1)

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Plástev medu

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Kristovo slavné vzkříšení (J 20,1-31)

Jaroslav KernalReformace

Zdravé učení (Tt 1,9) II.

Jaroslav KernalReformace

Všichni právě tak zahynete! (Lk 13,1-5)

Jaroslav KernalReformace

Schopný pastýř (Tt 1,9) I.

Jaroslav KernalReformace

Vítězství skrze kříž (Ko 2,11-15)

Jaroslav KernalReformace

5. Dílo Boží trojice v oslavení | 2016

Jaroslav Kernal(mp3)audio

5. Dílo Boží trojice v oslavení | 2016

Jaroslav Kernal(video)Video

Věrný Bůh

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Narození z panny

Jaroslav KernalReformace

V Něm máme vykoupení (Ef 1,7)

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Změny

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Laskavý pastýř (Tt 1,7-8) - závěr a aplikace

Jaroslav KernalReformace

Laskavý pastýř (Tt 1,7-8) III.

Jaroslav KernalReformace

Laskavý pastýř II. (Tt 1,7-8)

Jaroslav KernalReformace

Důležitost Božího slova

Jaroslav KernalReformace

Laskavý pastýř I. (Tt 1,7-8)

Jaroslav KernalReformace

Dostatečnost Písma v evangelizaci

Jaroslav KernalReformace

Proč nepublikujeme autory z řad charismatiků

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Je Římanům 7,14-25 o něvěřících?

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Milující starší (Tt 1,6) III.

Jaroslav KernalReformace

Milující starší (Tt 1,6) II.

Jaroslav KernalReformace

Milující starší (Tt 1,6)

Jaroslav KernalReformace

Malý bůh velkého Člověka

Jaroslav KernalReformace

Dopis - Církev reformovaná a stále se reformující

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Zamyšlení nad článkem bratra Kernala, „Adoptováni ke chvále“ (Zápas o duši č. 123)

Jaromír B., Jaroslav KernalČlánek ZOD

Nepořádná církev (Tt 1,5)

Jaroslav KernalReformace

Vzkříšení Krista

Jaroslav KernalReformace

Co ještě zbývá? (Tt 1,5)

Jaroslav KernalReformace

1. Námitky proti Sola Scriptura | 2015

Jaroslav Kernal(video)Video

1. Námitky proti Sola Scriptura | 2015

Jaroslav Kernal(mp3)audio

Meč, hlad, dravá zvěř a mor

Jaroslav KernalReformace

Nepořádná církev (Tt 1,5) 1.

Jaroslav KernalReformace

Adoptováni ke chvále (Ef 1,5-6)

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Rozsuzování proroctví

Jaroslav KernalReformace

Vlastnímu synu ve společné víře (Tt 1,4)

Jaroslav KernalReformace

Naděje věčného života zjevená v Božím slově (Tt 1,2-3a)

Jaroslav KernalReformace

Naděje věčného života zjevená v Písmu (Tt 1,2-3) I.

Jaroslav KernalReformace

Předurčeni k adopci II. (Ef 1,5)

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Bez Krista nemáme nic

Jaroslav KernalReformace

Požehnané otroctví II. (Tt 1,1)

Jaroslav KernalReformace

Co je nezávislý místní sbor?

Jaroslav KernalReformace

Požehnané otroctví (Tt 1,1)

Jaroslav KernalReformace

Milost a vyvolení – odpověď na dopis čtenáře

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Předurčeni k adopci (Ef 1,5) I.

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Obnova Božího lidu Božím Slovem II.

Jaroslav KernalReformace

Obnova Božího lidu Božím Slovem I.

Jaroslav KernalReformace

Poděkování dárcům

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Věrný vykladač Písma – Alexander MacLaren (1826-1910)

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Užitek učení o vyvolení – Ef 1,4

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Může křesťan popírat Božství Ježíše Krista?

Jaroslav KernalReformace

Obětování Izáka (Gn 22,1-24)

Jaroslav KernalReformace

Poznáte je po ovoci…

Jaroslav KernalReformace

Kdo vytáhl řepu?

Jaroslav KernalReformace

6. Boží dobrota (& lidská zkaženost) | 2014

Jaroslav Kernal(mp3)audio

6. Boží dobrota & lidská zkaženost | 2014

Jaroslav Kernal(video)Video

Napsali jste nám - Omezené smíření

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Kontext, kontext, kontext!

Jaroslav KernalReformace

Blaze muži...

Jaroslav KernalReformace

Pravé světlo přišlo do světa – J 1,9-14

Jaroslav KernalReformace

Dávejte pozor na to, co slyšíte

Jaroslav KernalReformace

Společné uctívání

Jaroslav KernalReformace

Napsali jste nám – bludné učení o omezeném smíření…

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Chatrč – není jedno, co čteme

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Vytrvalé a věrné odhodlání Charlese Simeona (1759-1836)

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Slavný Bůh

Jaroslav KernalReformace

Nenahraditelnost kázání

Jaroslav KernalReformace

Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníka II.

Jaroslav KernalReformace

Výjimečnost kázání

Jaroslav KernalReformace

Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníka I.

Jaroslav KernalReformace

Není jedno, co čteme

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Zbožný vykladač Písma

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Boží soudy

Jaroslav KernalReformace

Ze života reformátora - Jan Kalvín

Jaroslav Kernal(mp3)Reformace

Vzpomeňte si na Lotovu ženu! (Lk 17,32)

Jaroslav KernalReformace

Kdo je v Kristu...

Jaroslav KernalReformace

Ze života reformátora

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Chvála teologické nevyhraněnosti?

Jaroslav KernalReformace

Když bůh spí...

Jaroslav KernalReformace

1. Spasení souvisí s církví (1Te 1,1-2) | 2013

Jaroslav Kernal(mp3)audio

Život na hlubině - Lk 5,1-11

Jaroslav KernalReformace

1. Spasení souvisí s církví (1Te 1,1–2) | 2013

Jaroslav Kernal(video)Video

Život v opravdové zbožnosti (Jk 1,19-27)

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Novoroční výzva

Jaroslav KernalReformace

On vysvobodí svůj lid z jeho hříchů - Mt 1,18-23

Jaroslav KernalReformace

Tradice Vánoc

Jaroslav KernalReformace

Den reformace

Jaroslav KernalReformace

Reformace č. 7

Jaroslav KernalReformace

Výzva k duchovnímu rozlišování

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Budete volit?

Jaroslav KernalReformace

Reformace č. 6

Jaroslav KernalReformace

Koho chleba jíš, toho píseň zpívej

Jaroslav KernalReformace

Reformace č. 5

Jaroslav KernalReformace

Kdo je kazatel pravdy?

Jaroslav KernalReformace

Mohou křesťané popírat Panovníka?

Jaroslav Kernal(mp3)Reformace

Reformace č. 4

Jaroslav KernalReformace

Znaky živé církve

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Thomas Watson (1620-1686)

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Reformace č. 3

Jaroslav KernalReformace

Povzbuzení z Písma

Jaroslav Kernal(mp3)Reformace

Bratrská výzva - otevřený dopis

Jaroslav KernalReformace

Dostatečnost Písma v evangelizaci a zakládání sborů

Jaroslav Kernal(video)Video

Jistota spasení

Jaroslav Kernal(mp3)Reformace

Hospodin miluje spravedlnost a právo (Ž 33,5)

Jaroslav KernalReformace

Reformace č. 2

Jaroslav KernalReformace

Mohou křesťané popírat Vykupitele? - IV.

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Vytrvalost, bezpečí nebo nejistota?

Jaroslav Kernal(mp3)Reformace

Trocha kvasu

Jaroslav KernalReformace

Nebral Boží slovo vážně

Jaroslav KernalReformace

4. Vyvýšenost Krista skrze Boží slovo (Ko 3,16-17) | 2012

Jaroslav Kernal(mp3)audio

Povzbuzení z Písma III.

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Využití peněz v církvi

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Kdo je ten právě narozený král? - Iz 9,1-6

Jaroslav KernalČlánek teologie

Jistota spasení

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Vytrvalost, bezpečí nebo nejistota?

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Sola Gratia - Pouze z milosti

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Kdybyste věřili Mojžíšovi ...

Jaroslav KernalČlánek ZOD

4. Sola Gratia - Pouze z milosti | 2011

Jaroslav Kernal(video)Video

4. Sola Gratia - Pouze z milosti | 2011

Jaroslav Kernal(mp3)audio

Poděkování čtenářům

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Přebývání ve Slově

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Biblické poradenství trpícím

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Hle, Beránek Boží

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Portréty služebníků

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Do nového roku

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Dvojí ohavnost před Hospodinem

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Církev ve vybraných vyznáních 16. století

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Dávat znamená mít společenství - Ga 6,6-10

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Duchovní chudoba

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Proč vykládáme Bibli

Jaroslav KernalČlánek ZOD