Zveme vás na setkání nad tématem: Etika nové smlouvy

Kdo: přednáší Geoff Volker

Kdy: v sobotu 15. 4. 2023

Kde: Dům techniky, Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

10,00 – 10,10     Zahájení
10,10 – 11,00     1. Je Kristovo učení nové a eticky vyšší než Mojžíšův zákon, nebo jen snímá z Mojžíše prach farizeů?
11,00 – 11,30     přestávka na kávu

11.30 – 12.20      2.  Etika nové smlouvy – pravidla nebo principy? Existuje nějaký nejvyšší princip? Který a jak jej aplikovat?

12.20 – 13.00     Lehký oběd
13.00 – 13.50     3. Křesťan a válka – nějaké vodítko pro křesťany v otázce války?
13.50 – 14.20     přestávka na kávu
14.20 – 15.10     4. Křesťan a vláda – nějaké vodítko pro křesťany v otázce vztahu k pozemským vládám?
15.10 – 15.30     Zakončení

Přihlásit se můžete zde:

https://forms.gle/EZAr8guh4UoRWTiw9